Her kan du slette forhåndslastet innholdet i APPen fra din telefon. Vær oppmerksom på at funksjoner som viser at du har besøkt formidlingspunktene da forsvinner.