Ved bruk av APPen ute i marka kan du velge å laste ned innholdet før turen

Kjekt å vite
  • Det vil heller ikke bli lastet ned dersom telefonen ikke har plasskapasitet, og det vil bli automatisk slettet om telefonen trenger plassen til annet.
  • Om du har lastet innholdet før turen bruker ikke telefonen like mye datatrafikk på å hente det. Filmer blir ikke lastet ned på telefonen. 
  • Det samme gjelder dersom du velger å følge linker eller hyperkoblinger, du bør derfor ha mobildata på når du går turen.