1

Maskinisten

Bodøs første kraftverk var vanndrevet og ble forsynt med vann fra Vågøyvannet. Stedet "Maskinisten" har fått navnet sitt etter sjefen på kraftanlegget, maskinisten.

I 1902 sto kraftverket i Maskinisten ferdig, og anlegget leverte kun elektrisk kraft til Rønvik Sindssygeasyl; Asylet. Det var et imponerende skue når mørket senket seg og lysbryteren ble slått på. Utenfor sto bodøfolk å så at lyset formelig "veltet ut av vinduene", det skulle enda gå noen år for den jevne borger av Bodø kunne meske seg med herligheten å ha elektrisk lys hjemme.

Fortellerstemme: Eirin Edvardsen

Replikker: Eirin Edvardsen, Oscar Berg, Barbro Laxaa, Hedi Fagervik

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Musikk: "Morgenstemning" av Edvard Grieg, innspilt av: Ragnhild Helena Hansen

Lydeffekter: www.freesound.org

Fagtekst utarbeidet av: Steinar Aas, Nord Universitet

Litteratur/referanser:

 • Svein Fygle: Marmor og menneskeskjebner. Rønvik sykehus i det 20. århundre. Bodø 2002
 • Per Bjarne Ravnå: Med kraft til utvikling i hundre år. Bodø Energi 1909-2009. Bdoø 2008.
 • Stortingsforhandlingane i 1925: Stortingstidende 2149: "Om ekstraord. bev. til de nødvendige installasjoner for elektrisk opvarmning. m.v. av Rønvik asyl m.v."

   !
   9
   N
   1
   2