• Harald Hårfagre
  PUBLIC DOMAIN – FRI BRUK via Wikimedia Commons
 • Olav Tryggvason
  Foto: Vegard Ottervig, 2012 Fri bruk
 • Margrethe Valdemarsdatter
  Stikk av HP Hansen i Niels Baches Nordens Historie
 • Karl Johan, 1811
  François Gérard (1770-1837) FRI BRUK via Wikim
 • Oscar I, King of Sweden and Norway, 1844
  Erik (Wahlberg) Wahlbergson (1808 - 1865) FRI BRU
 • Oscar II
  Lars Larsson FRI BRUK via Wikimedia Commons
 • Haakon VII
  Theodor Finne, eid av Nasjonalbiblioteket
 • Olav V
  E. Rude
 • Harald V 2016
  Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff
K02

Kongerekka på fem minutter

Norge har hatt massevis av konger og ei regjerende dronning, her kan du høre om noen av dem! Klikk på "øret" og hør kongerekka på fem minutter.

Noen fakta om den norske kongerekka

Til sammen har Norge hatt over 60 navngitte konger, og ei regjerende dronning.

 • På slutten av 800-tallet samlet Harald Hårfagre mange små kongedømmer til ett rike – ett land. Harald Hårfagre regnes som Norges første konge.
 • Olav Tryggvason var konge i Norge fra år 995 til år 1000. Før han ble konge, deltok Olav i flere vikingferder, særlig i England, hvor han tok med seg rikdom hjem til Norge. Olav Tryggvason er kjent som en av de tre norske kristningskongene, og skal visstnok ha kristnet Island også. Han regnes som grunnleggeren av Nidaros (Trondheim), og var den første norske kongen som lagde egen mynt.
 • Dronning Margrethe Valdemarsdatter, dronning over Norge, Danmark og Sverige. Ekteskapet mellom Margrethe og Kong Håkon 6. Magnusson (1340-1380) dannet grunnlaget for den dansk-Norske unionen som var innledet i 1380 og oppløst i 1814. Margrethe ble enke og dronning, og hennes eneste sønn Olav døde. Margrethes mål var å samle de tre rikene til en union, noe barnebarnet til Margrethes søster - Erik av Pommern – klarte da han ble kronet til felleskonge i Kalmar i 1397.
  • Mellom 1380-1814 var det kun danske monarker på den norske tronen.
 • I 1810 adopterer den svenske kong Carl den 13. den 47 år gamle Jean Baptiste Bernadotte. Carl den 13. var barnløs og gammel og trengte en etterfølger. Den nye kronprinsen ledet en hær til seier i slaget mot Napoleon ved Leipzig i 1813. Deretter marsjerte han med troppene sine mot Danmark hvor det ble truet med invasjon og ødeleggelser. Som følge av dette gav danskekongen fra seg Norge til Sverige (formeldt den 14. januar 1814). Kronprinsen var veldig opptatt av utenrikspolitikk og han ønsket å erobre Norge.
 • I Norge likte man dårlig å skulle bli en del av Sverige. Her mente man at siden den danske kongen hadde sagt fra seg retten til Norge var det opp til Norge å velge egen konge, noe de gjorde etter at de hadde skrevet Norges egen grunnlov på Eidsvoll. Valget falt på den danske prinsen Christian Frederik. Dette falt ikke i god jord hos Carl Johan som da invaderte Norge og nedkjempet det norske forsvaret. Dermed ble kong Carl den 13. Norges konge, da som kong Carl den 2. Da han døde fire år senere, ble Carl III Johan (Jean Baptiste Bernadotte) Norges konge.
  • Kong Carl Johan fikk hovedgaten i Oslo oppkalt etter seg i 1852, og han var den som startet byggingen av slottet i Oslo. Utenfor slottet er det en statue av han høyt til hest, hvor han skuer utover byen. Der er valgspråket hans risset inn «Folkets Kjærlighet, min belønning»
   • Dagens svenske kongefamilie er etterkommere etter Carl III Johan, Jean Baptiste Bernadotte, Bernadotte-familien.
  • Etter Carl III Johan fulgte hans sønn kong Oscar 1. Kong Oscar ble en svært populær konge i Norge. Han var opptatt av norske forhold og gjorde mye for at Norge skulle være likeverdig med Sverige. Norge hadde på dette tidspunktet egen grunnlov, men utenrikspolitikken ble bestemt i Stockholm.
   • Kong Oscar tok ofte Norges parti i saker som gjaldt likhet i unionen og gjennomførte flere reformer som gjorde landene mer likestilte. Han godkjente et selvstendig norsk flagg og stiftet St. Olavs orden, slik at Norge kunne dele ut egne hedersbevisninger.
    • Kunstneren Adelsteen Norrman ble slått til ridder av St. Olavs orden i 1897. Se post C18
   • Kong Oscar ivret også for en mer menneskelig behandling i fengslene og for bedre forhold for de fattige. Han innførte også en lov som ga kvinner og menn like arverettigheter.
   • Kong Oscar innviet slottet i Oslo med stort ball i 1849, da byggeperioden endelig var over. Mange av de fine kunstsamlingene som finns på slottet i dag ble skaffet av Kong Oscar og hans dronning Josefine.
   • Dronning Josefine drev mye veldedighetsarbeid, og hun testamenterte store deler av pengene sine til humanitære organisasjoner. Slik starter dronning Josefine de norske dronningens tradisjon for veldedighetsarbeid.
   • Etter kong Oscar den 1. fulgte hans to sønner Carl 4. og Oscar 2.
  • Kong Carl 4. og dronning Louise (nederlandsk prinsesse) ble kronet i en storslått seremoni i Nidarosdomen i 1860. Dette var første gangen at ei dronning ble krona i Norge siden 1299.
   • Det var flere konflikter mellom kong Carl og Stortinget, kongen fikk lite gehør for sine meninger når det gjaldt utenrikspolitikk, som tradisjonelt hadde vært kongens område.
   • Kong Carl 4. hadde en sønn, men han døde før han var to. Dattera Louise hadde ikke arverett, og derfor var det bror til Kong Carl som arvet trona da kongen døde bare 46 år gammel i 1872.
  • Kong Oscar 2. og dronning Sophie overtok tronen i 1872, og Oscar 2. skulle bli den siste unionskongen i unionen mellom Norge-Sverige.
   • Kong Oscar skrev og snakket godt norsk, og han var mer i Norge enn hva de andre kongene hadde vært.
   • Stadig flere var misfornøyde med at Norge var den svake parten i unionen, og ønsket om selvstendighet ble sterkere, noe som også økte misnøyen mot kongen. Uenigheten mellom det norske stortinget og kongen tiltok, og flere endringer ble gjort som gjorde at kongen fikk svekket makt. Kongen var uenig i endringen, men Stortinget vedtok dem likevel.
    • Stortinget ønsket at Norge skulle bestemme utenrikspolitikken selv, og vedtok dermed at landet skulle ha eget konsulatvesen (kontorer som representerer Norge i andre land). Loven måtte underskrives av kongen, noe han nektet å gjøre. Dermed gikk regjeringen av i protest, og kongen klarte ikke få i stand en ny norsk regjering. Siden kongen ikke klarte etablere ny regjering mente Stortinget at han ikke lengre var Norges konge og unionen med Sverige kunne oppløses.
    • juni 1905 ble bestemmelsen om å oppløse unionen tatt, Sverige gikk ikke med på dette og en folkeavstemning ble avholdt. Kun 184 personer stemte mot forslaget og dermed ble unionen oppløst uten sverdslag eller krig.
   • Kong Haakon 7. var dansk prins født i 1872 i København, hans fødenavn var Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Axel, til daglig brukte han navnet Carl. Han giftet seg i 1896 med sin britiske kusine Prinsesse Maud. Sammen fikk de sønnen Alexsander (senere kong Olav 5.)
    • Vår første konge etter unionsoppløsninga ble også vår første folkevalgte konge. Kong Haakon satte som krav for å bli konge av Norge at folket selv sa ja til dette. Avstemningen ble avhold i november 1905
     • Haakon er et gammelt norsk kongenavn som kongen tok da han sa ja til å bli norsk konge, og han gav sønnen navnet Olav.
    • Kong Haakon ankom Norge 25. november i 1905. Kongeparet gjorde mye for å bli kjent med sitt nye land, og i 1907 reiste de gjennom landet med tog, hest og vogn og med skip.
     • Kong Haakon var på signingsferd i Bodøområdet i 1907. Karjolen (hestevogna) du ser i utstillingsrommet er den som ble brukt til å frakte kongen rundt.
     • FILM PÅ STORSKJERM FRA SIGNINGSFERDEN og fra andre besøk av Haakon/Olav
    • Kongen avla ed til den norske Grunnloven og la stor vekt på at den politiske makten skulle tilhøre de folkevalgt. Han kunne argumentere for sitt syn i saker, men bøyde seg alltid for statsrådets flertall.
    • Polfareren Fridtjov Nansen ga kongen og dronningen opplæring i å stå på ski.
    • Tradisjonene med at kongen er til stede under hopprenn i Holmenkollen og vinker fra ballkongen 17. mai er fra tiden da kongeparet kom til sitt nye land.
    • Under 2. VK ønsket tyskerne å ta Kongefamilien og Regjeringen til fange for å tvinge Norge til å overgi seg. Da Blücher ble senket forsinket dette planene, og dermed rakk de flykte fra Oslo.
    • De tyske okkupantene sendte en budbringer til Kong Haakon med krav om at han skulle utskrive en ny tysk regjering under Vidkun Quislings ledelse, dette svarte kongen nei til. Tyskerne startet da en massiv bombing av Nybergsund i Trysil (hvor kongen og kronprinsen befant seg) for å drepe kongen, men nok en gang klarte de å komme seg i sikkerhet.
    • juni 1940 forlot kongen, kronprinsen og Regjeringen Norge. De kom seg i sikkerhet i England og etablerte en eksilregjering som skulle lede motstandskampen i Norge. Kong Haakon ble det viktigste symbolet på å slåss for et fritt og selvstendig Norge.
    • Nøyaktig 5 år senere kom kongefamilien tilbake til landet. Kongen reiste da landet rundt for å se på ødeleggelsene og sette seg inn i arbeidet med gjenoppbygging.
    • Kong Haakon døde 21. september 1957, 85 år gammel. Han er gravlagt på Akershus slott.
   • Kong Olav 5. Olav var opprinnelig dansk prins med fødenavnet Alexander Edward Christian Fredrik, sønn av Kong Haakon og dronning Maud.
    • Olav ble den første tronarvingen som vokste opp i Norge siden 1300-tallet.
    • Han gikk på vanlig skole, og utdannet seg deretter på Krigsskolen i Oxford, England.
    • Han var svært glad i å gå på ski, og han har hoppet i Holmenkollen. I mer enn 70 år var han en aktiv seiler, og i 1928 vant han og mannskapet gull i OL (seiling) i Amsterdam.
    • Olav giftet seg i 1929 med sin svenske kusine prinsesse Märtha. De fikk tre barn; Prinsesse Ragnhild, Prinsesse Astrid og sønnen Harald som ble konge. Kongefamilien bodde på Skaugum.
    • Under 2. VK ble kronprins Olav utnevnt til Forsvarssjef av regjeringen.
    • Allerede i 1954 døde Märta av sykdom.
    • Olav ble konge i 1957, og signet i Nidarosdomen i 1958.
    • Olav representerte Norge ved mange reiser i utlandet, og han talte flere ganger i FNs generalforsamling.
    • Kongen var godt likt og ble kalt «folkekongen». Han innførte tradisjonen med å tale til folket på nyttårsaften.
    • Kong Olav døde 17. januar 1991, han er gravlagt på Akershus slott.

Musikk: All musikk innspilt av Andrej Stepanov.

 • Folketone fra middelalderen
 • Musikk komponert av Andrej Stepanov
 • Det ligger et land (norsk fedrelandssang av Bjørnstjerne Bjørnson og Rikard Nordraak)
 • Ja vi elsker, Bjørnstjerne Bjørnson og Rikard Nordraak

Kilde:

  !
  9
  N
  1
  2
  B01
  B02
  B03
  C02
  C03
  C04
  C05
  C06
  C07
  C08
  C09
  C10
  C11
  C12
  C13
  C14
  C15
  C01
  C16
  C17
  C18
  K03
  K01
  K02
  K04
  K05
  K06
  K07
  K08
  K09
  K11
  K12
  K10
  K13
  E02
  E03
  E04
  E06
  E31
  E07
  E09
  E10
  E11
  E12
  E14
  E13
  E16
  E17
  E18
  E05
  E15
  E01
  E26
  E22
  A01