• Kong Olav avduker statuen av sin far i 1959
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Kong Harald og dronning Sonja under deres besøk i
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Signingsferd i 1992
  Nordlandsmuseets bildesamling, Ernst Furuhatt
K05

Kobberskulptur av kong Haakon VII

På torget i Bodø finner du en flott skulptur av Kong Haakon VII. Den ble avduket av hans sønn Olav i 1959.

Byingeniør Knutssøn foreslo i 1955 å reise en statue av kong Haakon i Bodø, et minnesmerke som et synlig tegn på respekt og aktelse for hans store innsats for landet i krig og fred, noe som ble bifalt av ordføreren og kongen selv.

Det ble utlyst en konkurranse om «Kong Haakon monumentet», og i 1956 vant Ørnulf Bast 1. premien. Disse tre gipsskulpturene er Bast sine arbeidsutkast som til slutt endte med kobberskulpturen som du finner ved torget i Bodø.

I Nordlandsposten kunne en lese at det «ikke hersket udelt tilfredshet med resultatet», og at Bast sitt førsteutkast må omarbeides en del, blant annet må ansiktet gis en bedre portrettlikhet. 

Ivrige bidragsytere var blant annet foreningen «Bodø bys Forskjønnelse, stiftet i 1911. De gav 30.000,- kroner til formålet. Det gikk med 550 kilo kobber til støpningen av skulpturen. Kobberet ble gitt av Sulitjelma Gruber, mens Ankerste Marmorbrudd på Fauske gav marmorsokkelen til skulpturen.

Kong Olav avduket skulpturen på torget i Bodø 17. juli i 1959. Det var møtt frem store menneskemasser som ville delta i begivenheten, til tross for dårlig vær.

I sin tale sa kong Olav «Måtte dette bli et evig monument over samholdet og riks-tanken hos det norske folk!»

Kilde:

Nordlandsposten

  !
  9
  N
  1
  2
  B01
  B02
  B03
  C02
  C03
  C04
  C05
  C06
  C07
  C08
  C09
  C10
  C11
  C12
  C13
  C14
  C15
  C01
  C16
  C17
  C18
  K03
  K01
  K02
  K04
  K05
  K06
  K07
  K08
  K09
  K11
  K12
  K10
  K13
  E02
  E03
  E04
  E06
  E31
  E07
  E09
  E10
  E11
  E12
  E14
  E13
  E16
  E17
  E18
  E05
  E15
  E01
  E26
  E22
  A01