• Kronprins Olav, 1906
  Karl Andersson
K11

Dette bildet er bare "Helt konge"!

Hjemme hos min farmor Margit på Å i Lofoten hang det et bilde av en liten gutt på stueveggen. Bildet hadde tilhørt mine oldeforeldre, så det hadde vært i familiens eie i mange år.

Bildet hang sammen med rundt femti fotografier av familiemedlemmer. Det gled så fint inn sammen med de andre fotografiene at min mor lenge trodde at dette var et barnebilde av min fars avdøde onkel. Men bilde er av selveste kronprinsen, Olav! Kronprinsen var altså verdig en plass blant familiens kjære slektninger, og ble altså senere forvekslet med å være et familiemedlem.

Hvordan det havnet i familiens eie vet vi ikke, det kan være kjøpt på en reise til Bergen, da en av mine oldefedre - Georg Holmen - seilte jekt mellom Lofoten og Bergen. Det kan jo også være kjøpt på en tur til Bodø. Fotografen var Karl Anderson og bildet er tatt i 1906.

Familien har nok vært glad i kongelige, farmor hadde nærmest tapetsert skråtaket på loftet i huset med bilder av kongelige fra ukeblader som f.eks. Norsk ukeblad og Se & Hør. Dessverre var det aldri noen som tenkte på å fotografere veggen med familiebilder eller skråtaket, det ville jo passet helt inn i utstillingen "Helt konge"

Kilde:

Hanne Alvilde, Margits barnebarn

   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   K03
   K01
   K02
   K04
   K05
   K06
   K07
   K08
   K09
   K11
   K12
   K10
   K13
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01