26

Kirkebu

De kom roende over fjorden i mange slags vær for å delta i gudstjeneste. Kirkebuene var reist for folk som kom "sjyveien" til kirka.

I kirkebua kunne de henge fra seg sjøhyret, finne ly og skifte til kirkeklær før de gikk den siste biten av "kjerkveien" oppover til landskirka. For mange var det en lang og strabasiøs ferd til kirkestedet i en tid da veier og offentlig transport ikke fantes.

Om du lener ryggen inntil kirkebua og lukker øynene- kan du kanskje klare å leve deg inn i hvordan det var inni den dunkle, trange og kalde bua når "onga, kjærringe og mainnfolk" skulle kle seg i sine mest staselig plagg før de skynde seg oppover til kirka for å høre Guds ord.

Replikker: Barbro Laxaa, Oscar Berg, Eirin Evardsen og Hedi Fagervik

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Musikk: "Herre Gud ditt dyre navn og ære" av Petter Dass. Innspilt av Andrej Stepanov.

Lydeffekter: www.freeesound.org

   !
   9
   N
   1
   2