K13

Helt konge - Kryssord

Har du lyst å løse et kongekryssord? Du kan komme til å trenge noen ledetråder, du finner lenker til riktige sider under.

Vannrett

1) Hvem blir Norges neste regjerende dronning.

Tips: https://www.kongehusetsbarnesider.no/artikkel.html?tid=81959&sek=8119

2) Hvilken kjent kunstner fra Bodø har blitt utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden.

Tips: Sjekk post K08

3) Hvilket skip gav oberst Birger Eriksen ordre om å senke 9. april 1940 slik at angrepet på kongeriket Norge ble forsinket?

Tips: https://www.kongehusetsbarnesider.no/artikkel.html?tid=81574&sek=81249 

4) Hvor ble den norske grunnloven skrevet/vedtatt: Tips: https://www.kongehusetsbarnesider.no/seksjon.html?tid=81586&sek=8124

5) Hvor oppholdt kongen seg under okkupasjon i 1940-45? Tips: 45https://www.kongehusetsbarnesider.no/artikkel.html?tid=81580&sek=81253

6) Hvilken slekt er den svenske kongefamilien etterkommere etter? Tips: https://www.kongehusetsbarnesider.no/artikkel.html?tid=81481&sek=81248

7) Hva het Norges første dronning etter unionsoppløsningen med Sverige til fornavn?

Tips:https://www.kongehusetsbarnesider.no/artikkel.html?tid=81483&sek=81244

8) I et monarki er den regjerende kongen/dronningen?

Tips: tps://www.kongehusetsbarnesider.no/seksjon.html?tid=81534&sek=81184

9) Hva het Norges aller første konge?

Tips: https://www.kongehusetsbarnesider.no/seksjon.html?tid=81562&sek=81238

10) En kjent sak i Bodøs historie ble brukt som «bevis» på at svenske myndigheter ikke ivaretok Norges interesser på en god nok måte. Hva kalles denne saken?

Tips: sjekk post E05 i APPen (2. etasje i bygget)

11) I 1947 samlet det norske folk inn penger og ga kongen et skip i gave. Hva het skipet?

Tips: https://www.kongehusetsbarnesider.no/artikkel.html?tid=81483&sek=81244

12) I 1905 skjedde det noe viktig i Norges historie. Hva var det?

Tips: https://www.kongehusetsbarnesider.no/seksjon.html?tid=81471&sek=81240 

 

 

Loddrett:

2) Hva er valgspråket til de norske kongene; Haakon VII, Olav V og nå Kong Harald?

Tips: https://www.kongehusetsbarnesider.no/artikkel.html?tid=81498&sek=81188

8) Hva heter parken rundt kongens bolig i Oslo?

Tips: https://www.kongehuset.no/seksjon.html?tid=99668

13) Hittil har det kun vært en regjerende dronning i Norge, hva het hun?

Tips: Sjekk post K02

14) Hva heter ordenen som ble stiftet av kong Oscar 1. for at Norge selv skulle kunne dele ut hedersbevisninger?

15) Hva heter datteren til dronning Sonja og Kong Harald til fornavn?

Tips: https://www.kongehusetsbarnesider.no/seksjon.html?tid=81263&sek=81183 

16) Hva symboliserer et rikseple?

Tips: https://www.kongehusetsbarnesider.no/artikkel.html?tid=81606&sek=81242

17) Hvilken dato ble grunnloven vedtatt? 

Tips: https://www.kongehusetsbarnesider.no/artikkel.html?tid=81588&sek=81258

 

 

   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   K03
   K01
   K02
   K04
   K05
   K06
   K07
   K08
   K09
   K11
   K12
   K10
   K13
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01