17

Gamle Riksvei

Vi bruker benevningen "gamle riksvei" om veien du står ved nå, men vet du hvorfor?

Du står på historisk veigrunn for denne veien er en av de eldste offentlige veiene i landsdelen vår. Opprinnelig gikk den fra Hundholmen nede i sentrum og fram til landskirka - Bodin kirke.

Fortellerstemme: Barbro Laxaa

Replikker: Barbro Laxaa

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Kart: Bodø Kommune, Geodata

Lydeffekter: www.freesound.org og Hedi Fagervik

Fagtekst: Oscar Berg, Nordlandsmuseet

Litteratur/referanse:

 • Bodø by 1916 - 1866, Axel Coldevin, Bodø Kommune 1966
 • Kommunikasjonene, Erling Svanberg: Bodin Bygdebok, bind II annen del. Bodin Kommune 1961
   !
   9
   N
   1
   2