22

Prestegården

I 1747 satte sogneprest Nicolai Christian Friis i gang byggingen av ny prestegård der hvor «Valkyrien» ligger i dag.

Det var ingen fattigslig residens Friis fikk oppført, den kan vel heller kalles en herregård etter dagtidens standard. Den hadde form som en lukket firkant, med et tun i midten. Mot veien var det en vakker fasade med stor hoveddør, og en «takrytter» med klokke på toppen.

Mange av rommene i presteboligen ble dekorert med vakre veggmalerier og andre dekorasjoner av den tyske maleren Godtfried Ezekiel. 140 år senere ble Friis sin herskapsbolig revet, og på disse tuftene ble Nordland Landbruksskole bygd. Det ble da oppført ny prestegård på Rishaugen. 

Du kan høre mer om landbruksskolen og Ludvig Philip-rommet på de andre punktene som ligger her på kultursenteret.

Fortellerstemme: Helge Seim

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Musikk: www.freesound.org 

Fagtekst utarbeidet av: Oscar Berg, Nordlandsmuseet

Litteratur/referanser: 

 • Bodin Bygdebok Bind 1 – første del side 237 ff.
 • Bodin Bygdebok II bind 3 Kirkegrenda side 556 ff (Bodin)
 • Bodin Bygdebok II bind 3 Kirkegrenda s.624 ff (Prestegården)
 • Landbruksskolen, Fra prestegård til kultursenter, Nordland Fylkeskommune, 2015

 

   !
   9
   N
   1
   2