21

Kvinneskolen

I 1901 ble det opprettet en skole for kvinner her ved landbruksskolen, "Den praktiske kvinneskolen". Grunnen til at skolen het "Den praktiske kvinneskolen" var nok fordi den manglet helt teoretisk opplæring.

I forbindelse med oppretting av skolen uttalte Amtstingets landbrukskomité seg slik:

"...en praktisk Uddannelsesanstalt for unge Kvinder som vil forbedre og dygtiggjøre sig for fremtidig Gjærning som Husmødre paa landet, (...)Behov for kortvarige Kurser i ganske elementært Fjøsstel og Kvægrøgt til udelukkende praktisk Opøvelse af Simple Budeier".

Målet var altså å utdanne dyktige bondekoner, og det ble derfor stilt få krav til teoretisk opplæring. Det var plass til12 elever ved skolen i alderen 17-21 år, og disse fikk karakterer i håndarbeid, husstell, baking, vasking, hagearbeid og fjøsstell med melking.

Fra og med 1908 ble det jentenes jobb å lage mat til de 40-50 guttene som gikk på Landbruksskolen. Jentene var også med i fjøset, og i sommerhalvåret falt hele fjøsstellet på dem.

I 1910 foreslo bestyreren at det i steden for den praktiske kvinneskolen skulle opprettes en husmorskole i amtet. Det var flere grunner til det, blant annet var det trangt om plassen og jentenes nærvær distraherte angivelig guttene - og omvendt!

I 1934/35 flyttet husmorskolen fra dagens Kultursenter til Søvik i Alstahaug, men det viste seg at fritidsmiljøet ved landbruksskolen ble helt forandret  og det gikk dårlig med mange av aktivitetene som jentene hadde bidratt til.

Fortellerstemme: Eirin Edvardsen

Replikker: Barbro Laxaa

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Lydeffekter og musikk: www.freesound.org 

Fagtekst utarbeidet av: Nord Universitet, Steinar Aas og Nordlandsmuseet

Litteratur/referanser: 

 • Landbruksskolen - Fra presteård til kultursenter, Jorulf Haugen, Nordland Fylkeskommune 2015
 • Norsk Folkesamlings minneoppgaver fra 1964, nr. 29 fra Nordland
   !
   9
   N
   1
   2