6

Bodø 200 år

Bodø by fyller 200 år i 2016 - HURRA, HURRA, HURRA! Hvordan byen ble kjøpsstad får du høre her.

Fortellerstemme: Bjarne Brandal

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Musikk: Takk til Studentongan barnehage og Mørkevedmarka barnehage for fin fremføring av "Hurra for deg som fyller ditt år!" av Margrete Munthe

Lydeffekter: www.freesound.org 

Fagtekst utarbeidet av: Nordlandsmuseet

Litteratur/referanser:

 • Lenge før byen”, bind 1, Tapir Akademiske Forlag, 2009

 • http://kuling.net/artikler/amtmann_heideman_og_gjeldsforordningen_av_1697

  !
  9
  N
  1
  2