13

Henrettelse av sovjetiske krigsfanger i 1944

De tre sovjetiske krigsfangene - Aleksej Khokhlov, Pjotr Matjusjevskij og Nikolaj Zelepukhin - ble en høstdag i 1944 brutalt henrettet med flere sivile til stede, både voksne og barn.

Under krigen var det skole i lokalene på forsøksgården, og henrettelsene av de tre fangene skjedde i storefri. Fangene ble satt til å grave sine egne graver før de ble avkledt og skutt foran øyene på skrekkslagne skolebarn og voksne. Deretter ble de lempet ned i gravene.

Da tyskerne kapitulerte våren 1945 ble tyske soldater satt til å grave opp likene. En av russerne som var tilstede kjente igjen sin kamerat på et sigarettmunnstykke som ble funnet i lommen hans. Likene ble lagt i kister og soldatene ble begravd på Bodin kirkegård.

Det skjedde flere henrettelser av sovjetiske krigsfanger i Bodøområdet, mange ble funnet i fellesgraver etter krigens slutt. 

Norske myndigheter besluttet senere at likene av samtlige sovjetiske soldater skulle flyttes fra norske gravgårder til krigskirkegården på Tjøtta

Fortellerstemme: Jan Ivar Bårtvedt

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Lydeffekter: www.freesound.org

Fagtekst utarbeidet av: Knut Støre

Litteratur/referanser:

 • Intervju med vitne, Knut Støre
  !
  9
  N
  1
  2