15

Bodin leir

Bodin leir ble til i etterkrigstidens oppbygging av forsvaret. Gjennom 60 år har Bodin leir vært forlegning og opplæringsområde for tusenvis av soldater og befal.

I 1950 ble det bestemt at det skulle bygges ny flyplass i Bodø og at den skulle tilrettelegges for militære formål. Den sivile delen åpnet i 1952, mens den militære virksomheten økte gradvis. 

Deretter ble det behov for en stasjonær luftvernavdeling, og arbeidet med å bygge opp Bodin leir var ferdig i 1954-55. Det var en moderne leir med tanke på bygninger, men Luftvernbataljonen hadde til å begynne med ekstysk materiell, det vil si tunge 88 mm luftvernkanoner og lettere 37 mm skyts. Etter dette og frem til konvensjonelt skyts ble erstattet med rakettluftvern, hadde bataljonen to L-70 luftvernbatterier med radarstyrte Boforskanoner med kaliber 40 mm og to L-60 batterier med håndrettede boforskanoner. Et L-70 batteri var fast oppsatt, mens de andre var mobiliseringsavdelinger.

Det var også behov for stående nærforsvar, og i tillegg til mannskaper fra LVA-bn Bodø, var det derfor lenge også et infanterikompani og en stridsvognstropp i leiren.

Livet i Bodin Leir var preget av alvor under den kalde krigen. En fastsatt del av styrken var alltid i beredskap for utrykning på kort varsel. Vaktstyrken hadde alltid skarp ammunisjon og det var klare instrukser for hvordan er skulle forholde seg til ulike hendelser. Det var også en viss spenning i leiren og på flystasjonen under Cuba-krisen, U-2saken, invasjonen i Tsjekkoslovakia og den sovjetiske oppmarsjen ved norskegrensen i Finnmark.

Under de store repetisjonsøvelsene kunne styrken i LVA-bn bli femdoblet, med sydende og hektisk virksomhet i leiren. Reservebefalet ble vanligvis innkalt noen dager før korporaler og menige og en øvelse kunne vare  i opptil 3-4 uker.Ved Grønåsen, der hvor boligfeltene er nå,  var det en «stridsvognløype» hvor stridsvogns­avdelingen kunne øve seg, noe som førte til at området ofte var et "gjørmehav".

Den nye, moderne leieren hadde også et garnisonsteater. Garnisonsteatret var kanskje det bygget som de fleste av byens folk forbandt med Bodin Leir. Her kunne man gå på kino eller få med seg andre underholdningsarrangementer, hvis man kjente noen med tilknytning til leiren vel å merke. Du kan få med deg "et besøk" i garnisonsteateret ved å spille av lyd/film-filene.

Fortellerstemme: Eirin Edvardsen

Replikker: Oscar Berg, Barbro Laxaa og Hedi Fagervik

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Musikk: Filmavis-vignett og Ragtime (selvkomponert) Andrej Stepanov

Lydeffekter: www.freesound.org 

Foto i digital fortelling: Norsk Luftfartsmuseum, Fotoarkivet, Wikipedia.org

Fagtekst utarbeidet av: Oscar Berg, Nordlandsmuseet

Litteratur/referanser: 

 • Per I. Utgård: Bodø Hovedflystasjon 1945-1995
   !
   9
   N
   1
   2