8

Gammelgården på Vågøya

Her på Vågøya har det blitt gjort løsfunn i pløyelaget som viser at det har vært gårdsbosetning på stedet i yngre jernalder og tidlig middelalder, men funn av gjenstander som ble brukt allerede i steinalderen forteller oss at det har bodd folk her for mer enn 4000 år siden.

Gammelgården på Vågøya ligger i utkanten av Bodøs kanskje beste jordbruksland. Den skriftlige kilden "manntallet" forteller oss at Vågøya kom opp som såkalt husmannsplass en gang etter 1701.

Eksempler på løsfunn herfra er flint fra steinalderen, spinnehjul og vevlodd av kleber, deler av klebergryter og fragmenter av baksteheller. De siste gjenstandstypene forteller oss at det har vært gårdsbosetning og gårdsdrift her i området både i yngre jernalder og tidlig middelalder, fra ca. år 550 etter kristus til utpå 1200-tallet.

Selv om gammelgården her på Vågøya var en husmannsplass, viser kildematerialet «skiftene» at det ikke var så dårlig stelt på gården. Av jorbrukstallene utover 1800-tallet kan vi se at Vågøya var en av de større driftsenhetene i området. I dag er det kun de gamle tuntrærne som er synlige vitner på gårdshusene som en gang sto her.

Gammelgården på Vågøya inngår som en det av formidlingsprosjektet "Fotefar mot nord". Bodø kommunes Fotefar er: «Før Bodø ble by»; Kulturminnene rundt Vågøynes, Bodin prestegård, Bodøgård og Bodøsjøen. For å vite mer om området rundt gammelgården på Vågøya anbefaler vi at du leser på skiltet før du går videre.

På opptaket hører du lyden av en brummer, et gammelt lydinstrument kjent fra sjamanistiske ritualer og sermonier i mange deler av verden. Brummeren fra Tuv er foreløpig den eneste kjente brummeren av stein i Norden, og den ble funnet i 1991 av arkeologene Martinus Hauglid og Hein B Bjerck. Om du vil se den orginale brummeren er den utstilt på Saltstraumen museum

Du kan og lese artikkelen om "Brummeren fra Tuv" skrevet av Hein Bjerck.

Fortellerstemme: Barbro Laxaa

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Musikk: "Brummeren fra Tuv ved Saltstraumen i Bodø", Hein B Bjerck, 2005

Lydeffekter: www.freesound.org

Fagteskt utarbeidet av: RuthTove Trang-Liljar, Nordland Fylkeskommune

Litteratur/referanser:

  • Turid Følling Eilertsen. Fotefar mot nord-hefte: Før Bodø ble by. Bodin kirkested og Bodøgård. Bodø 1996.
  • Terje Gudbrandson. Bodin bygdebok Bind II del 3. Bodø 1989.
  • Eirin Holberg og Alan Hutchinson. Lenge før byen. Bodø historie bind 1, fram til 1816. 2009.
!
9
N
1
2