7

Froskedammen i Bodøsjøen

I froskedammen i Bodøsjøen lever buttsnutefrosken som er en av tre froskearter i Norge. Frosken er et amfibie og den har en spennende livssyklus.

I tillegg til buttsnutefrosken finner du spissnutefrosk og den fargerike damfrosken. Froskene tilhører dyregruppen amfibier, og kommer fra det greske ordet amphibios som betyr "liv på begge sider". For frosken lever nemlig et liv på begge sider av vannflaten, -  over og under vannet. 

Frosken går gjennom mange stadier i livssyklusen sin, fra egg, til rumpetroll (larvestadiet) til voksen frosk. Forvandlingen kalles metamorfose.

Frosken parrer seg i vannet og legger eggene der, men lever på land, bortsett fra på vinteren da den går i dvale på bunnen av elver eller vann.

Fortellerstemme: Hedi Fagervik

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Lydeffekter: www.freesound.org

Fagtekst utarbeidet av: Lars Sæter, Fylkesmannen i Nordland

Litteratur/referanser: 

 • Norske amfibier og reptiler (Feltherpetologisk guide) av Dag Dolmen - NTNU Vitenskapsmuseet 2008

  !
  9
  N
  1
  2