14

Sjøørretens livssyklus

Sjøørreten er en anodrom fiskeart som regelmessig vandrer til havet for å spise seg feit, og deretter vender hjem til elva for å gyte.

Når hunnfisken er klar for å gyte graver hun en grop i elvebunnen med halefinnen, og i denne gropa legger hun eggene. Hannfisken sprøyter melke over dem og slik blir de befruktet. Etterpå dekker hun eggene med småstein og grus slik at de kan ligge trygt beskyttet mot andre fisk og fugler. Gytingen foregår på høsten i september-oktober, og i løpet av mai året etter blir eggene klekket.

Når temperaturen i elva nærmer seg seks grader kommer den lille plommesekkyngelen opp av grusen. Etter at næringen i plommesekken er brukt opp lever den av insektlarver som kommer drivende nedover elva.

Etter tre-fire år i elva vandrer sjøørretungene ut i sjøen for å feite seg opp på krepsdyr og småfisk. De har da blitt til sølvblanke smolt på 12-20 cm som er tilpasset et liv i saltvann. To-tre år senere vender de tilbake til elva, klar for å gyte for første gang. De har da nådd en vekt på ca. 1 kg. Mange av sjøørretene overlever gytingen og kan vandre til havet og tilbake til elva flere ganger for å gyte. Disse «flergangsgyterne» kan oppnå en vekt på 5-10 kg.

Fortellerstemme: Hedi Fagervik

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Lydeffekter: www.freesound.no 

Fagtekst utarbeidet av: Lars Sæter, Fylkesmannen i Nordland

Litteratur/referanser:

 • Dønnem, B. D. og Jensen G. B. 2009. Forundersøkelse i Bodøelva. Vannkjemi, biologi og fysiske parametre. Sweco AS. 

  !
  9
  N
  1
  2