18

Bodin Kirke

Bodin kirke er byens eldste bygning, og mest sannsynlig den tredje eller fjerde kirka i rekken på samme sted.

Bak Bodin kirke ligger en haug som i gamle skrifter blir kalt "Tinghaugen". Det tyder på at det gamle tinget for Bodin og områdene rundt har hatt møteplass her like ved det religiøse senteret i jernalderen og middelalderen. En hellig kilde er også nevnt i skriftene, uten at den er funnet.

Fortellerstemme: Hedi Fagervik

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Musikk: "Hodie" ved Bodø domkirkes ungdomskor, dirigent Gro Bergrabb

Lydeffekter: www.freesound.org

Fagtekst utarbeidet av: Oscar Berg, Nordlandsmuseet

Litteratur/referanser: 

 • «Hvor elskelig dine boliger er» - Bodin kirke 750 år, utg. Bodin Menighetsråd, Bodø 1990.

   !
   9
   N
   1
   2