19

Bodøsjøen friluftsmuseum

Museumsområdet ble kjøpt av Nordlandsmuseet i 1937, og meningen var å bygge opp et nordnorsk folkemuseum.

I dag finner du ulike bygninger på omådet som nordlandshus, naust, rorbuer, smie, stall og kirkebuer.

I 2018 åpner et nytt nasjonalt museum her; Norsk jektefartsmuseum

Fortellerstemme: Jan Ivar Bårtvedt

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Fagtekst utarbeidet av: Nordlandsmuseet

Litteratur/referanser:

 • Nordlandsmuseet 100 år, Bodøboka 1988-89, Harry Ellingsen
   !
   9
   N
   1
   2