28

Anna Karoline

Anna Karoline er den eneste bevarte jekta som seilte på Nordlandskysten. I 2019 ble hun hovedattraksjon i sitt eget bygg da Norsk Jektefartsmuseum sto ferdig.

Anna Karoline ble bygd i 1876 i Brastad i Mosvik, Nord-Trøndelag og hun er 60 fot lang (ca. 18 m) og 21 fot brei (ca. 6,5 m). Storseilet måler 14,5 meter i høyden og er 10 meter bredt, mens toppseilet er 5 x 5 m.

Anna Karoline hadde ikke fast dekk og dermes stor lastekapasitet, hun kunne laste opp til 90 tonn, noe som tilsvarer ca. 180.000 tørka torsk - tørrfisk.

Om Anna Karoline noen gang har vært i Bergen med tørrfiskleveranse vet vi ikke helt sikkert, men vi vet at hun var med i lofotfisket hver vinter, blant annet fraktet hun fisk til klippfiskproduksjon i Trøndelag. Mens fisket lå der og tørket, var Anna Karoline på andre frakteoppdrag, det kunne være ved, tømmer eller annet utstyr. 

Hør Anna Karolines ferd her, fra hun ble bygget på Brattaker i Mosvik i 1876 og til i dag.

Fortellerstemme: Erika Søfting

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Lydeffekter: www.freeesound.org

Fagtekst utarbeidet av: Oscar Berg, Nordlandsmuseet

Litteratur/referanser:

 • Ellingsen, Harry: Nordlandsmuseet 100 år. Bodøboka 1988-89 - Nordlandsmuseets årbok
   !
   9
   N
   1
   2