12

Hunstadhuset

Hunstadhuset er omtrent 200 år gammelt. Det sto opprinnelig ute i "værran" og huset har vært flyttet flere ganger. Senest i 1988 da det ble gitt i gave til Nordlandsmuseet i forbindelse med museets hundreårsjubileum.

Fortellerstemme: Jan Ivar Bårtvedt

Maunusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Musikk: www.freesound.no 

Fagtekst utarbeidet av: Nordlandsmuseet

Kilder: 

 • Arkivmateriale, Nordlandsmuseet
   !
   9
   N
   1
   2