• Nordland Landbruksskole i bakgrunnen, Bodøgaard i
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Slåttarbeid, mellom 1945-1960
  Kristian H. Helgesen, Bodø og Omegn Turistforenin
 • "Fra Landbruksskolens Have" ca. 1911
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Gruppeportrett av slåttonn
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Spisesalen på landbruksskolen pyntet til fest
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Flyfoto av Nordland Landbruksskole, 1951
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Flyfoto av Nordland Landbruksskole, 1951
  Nordlandsmuseets bildesamling
33

Landbruksskolen

I 1893 startet Landbruksskolen for Tromsø stift opp her hvor dagens Kultursenter holder sted

Første skoledag troppet 19 elver opp til første skoledag, og de neste 70 årene fikk mange sin landbruksutdannelse nettopp her. I 1967 ble skolen lagt ned.

Fortellerstemme: Jan Ivar Bårtvedt

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Fagtekst utarbeidet av Oscar Berg, Nordlandsmuseet

Litteratur/referanser: 

 • Bodin Bygdebok II bind 3 Kirkegrenda side 556 ff (Bodin)
 • Bodin Bygdebok II bind 3 Kirkegrenda s.624 ff (Prestegården)
 • Landbruksskolen, Fra prestegård til kultursenter, Nordland Fylkeskommune, 2015
   !
   9
   N
   1
   2