33

Landbruksskolen

I 1893 startet Landbruksskolen for Tromsø stift opp her hvor dagens Kultursenter holder sted

Første skoledag troppet 19 elver opp til første skoledag, og de neste 70 årene fikk mange sin landbruksutdannelse nettopp her. I 1967 ble skolen lagt ned.

Fortellerstemme: Jan Ivar Bårtvedt

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Fagtekst utarbeidet av Oscar Berg, Nordlandsmuseet

Litteratur/referanser: 

 • Bodin Bygdebok II bind 3 Kirkegrenda side 556 ff (Bodin)
 • Bodin Bygdebok II bind 3 Kirkegrenda s.624 ff (Prestegården)
 • Landbruksskolen, Fra prestegård til kultursenter, Nordland Fylkeskommune, 2015
   !
   9
   N
   1
   2