34

Sjøørreten og leveforholdene i elva

Mellom pumpehuset i Maskinisten og utløpet av Bodøelva i Bodøsjøen har sjøørreten ca. fem kilometer med elv å boltre seg i. En miljøundersøkelse i 2009 konkluderte med at elva er en fungerende sjøørretbekk, men elva er påvirket av menneskeskapte inngrep som fører til forurensning og tilslamming.

Det er gjort flere biotoptiltak for å hjelpe sjøørreten i Bodøelva. Oppover langs elva kan du se små terskler, og ved utløpet av Andedammen er det bygd en fisketrapp.

En terskel har et trinn og består vanligvis av en rekke med steiner som legges tvers over elva for å skape en kulp på oppstrømssiden. Formålet med en fisketrapp er å gjøre det lettere for sjøørreten å vandre forbi en foss eller en demning. En fisketrapp har flere nivå/trinn med kulper. For at voksen sjøørret og yngel skal ha en plass å stå (standplass) på vinteren eller når det er lite vann i elva, så er Andedammen gravd ut for at den skal bli dypere, og Bodø kommune er pålagt å slippe ut minimum 25 liter vann i sekundet fra pumpehuset i Maskinisten.

Alle disse tiltakene er gjort for at fisken lettere skal komme seg oppover elva til passende gyteplasser.

Likevel er det forhold som påvirker elva negativt. Vannprøver viser at elva fortsatt er noe påvirket av næringssalttilførsel (fosfor og nitrogen) og høye jernverdier som sannsynligvis stammer fra jordbruksområdene oppstrøms riksveien.  Om du ser etter kan du noen steder se at det ligger nedfalte gjerder i elva som samler opp søppel og kvister, og slik hindrer fisken i å vandre fritt oppover. I tillegg kan du tydelig se at Andedammen i løpet av den siste tiden har blitt fylt opp av sand på grunn av gravinga i forbindelse med utbyggingen av ny riksvei inn til Bodø.

Det er ikke alt du og jeg kan gjøre noe med, men NOE KAN vi gjøre! IKKE kast søppel i naturen, men ta heller med en ekstra pose når du er på tur og plukk opp det sjokoladepapiret som andre kastet eller var så uheldig å miste. Da hjelper vi alle levende vesener i naturen - også oss selv!

Fortellerstemme: Hedi Fagervik

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Lydeffekter: www.freesound.org 

Fagtekst utarbeidet av: Lars Sæter, Fylkesmannen i Nordland

Litteratur/referanser:

 • Dønnem, B. D. og Jensen G. B. 2009. Forundersøkelse i Bodøelva. Vannkjemi, biologi og fysiske parametre. Sweco AS. 

   !
   9
   N
   1
   2