11

Maktsenteret ved Bodøgaard

Bodøelva var en gang i tiden midt i kampens hete mellom amtmannen som hadde sin residens på Bodøgård og sognepresten som regjerte på den andre siden av elva. De var stadig i tottene på hverandre og krangelen gikk blant annet om sjøhus, gjerder, beiterett og kyr som gjorde sitt fornødne på feil sted... Så kjent var kranglingen mellom de to at selveste Petter Dass diktet dem inn i et vers!

I 1605 ble amtmannsboligen reist og lensherre Hartvig Knudssøn Billesom var den første som slo seg ned her. Detter bodde en rekke lensherrer og amtmenn kortere eller lengre tid på Bodøgaard. På andre siden av elva lå prestegården, og det er sannsynlig at det har vært prestegårder her helt siden middelalderen.

Det var ikke slik at kranglingen fant sted mellom én amtmann og én sogneprest, nei – kranglingen pågikk gjennom årrekker og flere amtmenn og sogneprester var involverte i tur og orden. Egentlig handlet det om sosial status og makt mellom to mektige menn.

I vår fortelling er det amtmann Preben von Ahnen og sogneprest Hans Lauritsson Blix som blir skildret. Preben von Ahnen satt i embetet fra 1646 - 1669, og er en av de mest betydningsfulle amtmenn i våre trakter. Han var en miltær organisator som bygde opp de militære avdelingene i Nordlandene. Junkerdalen kan være oppkalt etter Ahnen, og mest sannsynlig Junkerfjellet også. "Junker" var en militær tittel som Ahnen brukte.

Hans Lauritsson Blix var en sterk personlighet, og han har en stor etterslekt i området. Det var en kraftig konflikt mellom Blix og Von Ahnen om fordelingen av rettigheter og ressurser mellom Bodøgård og Prestegården.

Amtmannsgården vest for Bodøelva gikk ut av offentlig bruk da Bodø by ble anlagt, og prestegården øst for elva ble avviklet i 1750-årene da den profilerte sognepresten Nicolai Christian Friis flyttet den til sletta under Alberthaugen, der vi i dag finner Nordland Kultursenter.

Fortellerstemme: Eirin Edvardsen

Replikker: Jan Ivar Bårtvedt og Erik Bolstad

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Lydeffekter: www.freesound.org 

Fagtekst utarbeidet av: Oscar Berg, Nordlandsmuseet

Litteratur/referanser:

 • Bodin Bygdebok II – 3 s.556-690
 • Bodin Bygdebok II -3 Kirkegrenda s.556 til 690
   !
   9
   N
   1
   2