• Skansholmen
  Hedi Fagervik, Nordlandsmuseet
 • Skansholmen
  Hedi Fagervik, Nordlandsmuseet
35

Skansholmen

Rundt 1660 ble det bygd en skanse på holmen like ved Bodøsjøen.

Det var Preben von Ahnen som tok initiativ til skansen, og trolig sto han også som byggherre.

Vi vet lite om bemanning og utrustning, men trolig ble skansen brukt under Napoleonskrigene 1807 - 1812. Det lille forsvarsanlegget ute på holmen skulle være et vern mot inntrengere som kom inn Saltfjorden. Det er mye som tyder på at dette er opprinnelsen til navnet "Saltvern".

Du kan ta turen helt ut på Skanseholmen om du har lyst til det, eller se på den her fra "stornaustet".

Fortellerstemme: Jan Ivar Bårtvedt

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Fagtekst utarbeidet av: Oscar Berg, Nordlandsmuseet

Litteratur/referanser: 

 • Coldevin, Axel, Bodø bys historie, Bodø 1966
   !
   9
   N
   1
   2