36

Nordland Amts første sykehus

Det første sykehuset i Nordlandene lå i Bodøsjøen, mellom Rishaugen og Doktorvika. Takket være Erik Gerhard Skytte kunne folk komme hit for å få pleie og behandling fra sist på 1700-tallet.

Erik Gerhard Skytte ble født på Vega og vokste opp i en prestefamilie. Erik fullførte teologistudiet nærmest etter pålegg fra faren etter at han mer eller mindre hadde studert medisin i hemmelighet. På denne tiden var legeyrket ansett som mindre anerkjent enn å være teolog, å forkynne Guds ord.

Selv om Erik var sogneprest i Bodøen og senere prost i Salten var det medisin som lå hans hjerte nærmest, og hjemme på prestegården tok Erik imot syke og drev behandling. Skjedde det at folk ikke hadde penger til å betale for seg så hjalp han dem likevel, om han kunne.

Erik var en av de første som vaksinerte mot kopper i landet. Han tok initiativ til å få ansatt en utdannet lege og han fikk reist det første sykehus i Nord-Norge i 1796. Sykehuset ble satt opp i Bodøsjøen, selv om det først var meningen at det skulle ligge på Helgeland. Årsaken til valg av sted var blant annet at Amtmannen tilbød gratis tomt der, i tillegg til Eriks verdifulle kompetanse som lege.

Etter førti års drift var sykehuset forfalt og det ble flyttet inn til byen i 1832, nærmere bestemt til Storgata 48 der hvor Sambogården ligger i dag. Apoteket som var tilknyttet sykehuset ble også flyttet og er fremdeles i drift i Bodø som Svaneapoteket, Nord-Norges eldste apotek.

I 1881 ble det reist et nytt sykehus omtrent på samme sted, og i 1927 sykehuset oppført ved Rensåsen, der det fremdeles ligger i dag.

Erik, som regnes som grunnleggeren av helsevesenet i Nordlandene, mottok ærestittelen professor for sin legevirksomhet. I Bodø finner du en gate oppkalt etter han - Professor Schyttes gate.

Fortellerstemme: Jan Ivar Bårtvedt

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Fagtekst utarbeidet av: Oscar Berg, Nordlandmuseet

Litteratur/referanser: 

 • Fra det første sykehus i Nordlandene til Nordland sentralsykehus, Bodø 1977
 • Bodø - et tohundreårsminne, i Anne Grønbech Sussemells fotspor, Terje Øiesvold, Bodø 2016
   !
   9
   N
   1
   2