37

Vågøynes forsøksgård

I 1920 ble Statens Forsøksgård Vågøynes opprettet, i nesten 90 år har det vært drevet forsøk innen jordbruk her.

Meningen var at forsøksgården skulle være en forsøksgård for hele Nord-Norge, men med store klimaforskjeller i landsdelen var ikke det hensiktsmessig og derfor ble gården en forsøksstasjon for landbruket i Nordland Fylke.

Det har vært drevet allsidig forskning på gården. Aller mest har det vært forsket på ulike gressorter og det har vært gjort forsøk med over 70 sorter potet - slik har de kommet fram til hva hvilket gress og hvilke poteter som er best å dyrke i klimaet i Nordland. 

I 2007 ble  forskningsstasjonen flyttet til Mørkved, og forskningsområdet endret seg fra jordbruk til havbruk. I 2015 ble gården solgt til Bodø kommune og over 90 års drift med forskning på jordbruk var da over.

Fortellerstemme: Hedi Fagervik

Replikker: Oscar Berg

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Fagtekst: Steinar AAs, Nord Universitet 

Litteratur/referanser:

   !
   9
   N
   1
   2