Oppgavehefte for skoler

Nordlandsmuseet ønsker at Kultur- & Naturvandringen skal være en læresti for barn og unge, vi har derfor laget et oppgavehefte som du kan bruke når du er ute i marka eller går turen digitalt på pc fra skolen. Oppgavene passer best til mellomtrinnet, men kan tilpasses av lærer om ønskelig.

Velkommen til lærestien mellom Maskinisten og Bodøsjøen!

Om klassen kan dra ut i turløypa er det fint, men oppgaveheftet er laget slik at du kan gjøre oppgavene både på skolen og hjemme. Noen av oppgavene er skriftlige, mens andre er praktiske.

På kartet ser du at vi har gitt de ulike postene nummer som du finner igjen i oppgaveheftet. Det er at det er helt gratis (såfremt du ikke må betale mobildatakostnader).

Vi håper du vil ta deg tid til å lære om byen du vokser opp i og at du blir godt kjent med historien, kulturen og naturen som befinner seg langs turstien, og vi ønsker deg en god digital og lærerik tur!

!
9
N
1
2