B02

Bautasteinene fra Hernes

Utenfor museet står en bautastein som kommer fra gården Ytre Hernes

Ytre Hernes er området der flyplassen ligger i dag. Bruket bautasteinen sto på het «Pilegården», et navn det fikk fordi det sto minst 5 bautesteiner eller «piler» på stedet. Steinen er 3,55 m lang, den stakk opprinnelig 1,4 meter ned i sandgrunnen og hadde avstivning av steiner. Ved foten av «pila» var et lite gravkammer, men det var tomt. I en omkrets av ca 2 meter rundt den fantes en ring av flate hellesteiner. I norsk sagalitteratur heter det at «pilene» eller bautasteinene ofte ble brukt som gravminner over storættede høvdinger eller stridsmenn som hadde utmerket seg i kamp  og falt med heder og ære.

Mange gravfunn på Hernesgårdene tyder på betydelig bosetting, og at beboerne hørte til de virkelig mektige i datidens bygdesamfunn. Da flyplassen ble bygd i 1952, ble «pila» flyttet hit til Nordlandsmuséet.

Et sagn som har vært fortalt på Hernesgården sier at det var krig mellom småkongene på Hernes og en tilsvarende gruppering på andre siden av fjorden. Det ble fortalt at det var Seineskongen (Straumøya ved Saltstraumen) som skjøt «pila» mot Herneskongen. Det er aldri funnet klare bevis på at det var et høvdingsete på Seines, men en rekke gravhauger der viser at det har vært en solid jernalderbosetting på stedet.

Fagtekst: Oscar Berg, Nordlandsmuseet

Kilde:

 • Bodin Bygdebok II/3 s. 376 ff
   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01