• Bauta ved Hernes
 • Bauta ved Hernes
 • Bauta utenfor museet
 • Bauta utenfor museet
B2

Bautasteinene fra Hernes

Utenfor museet står en bautastein som kommer fra gården Ytre Hernes

Ytre Hernes er området der flyplassen ligger i dag. Bruket bautasteinen sto på het «Pilegården», et navn det fikk fordi det sto minst 5 bautesteiner eller «piler» på stedet. Steinen er 3,55 m lang, den stakk opprinnelig 1,4 meter ned i sandgrunnen og hadde avstivning av steiner. Ved foten av «pila» var et lite gravkammer, men det var tomt. I en omkrets av ca 2 meter rundt den fantes en ring av flate hellesteiner. I norsk sagalitteratur heter det at «pilene» eller bautasteinene ofte ble brukt som gravminner over storættede høvdinger eller stridsmenn som hadde utmerket seg i kamp  og falt med heder og ære.

Mange gravfunn på Hernesgårdene tyder på betydelig bosetting, og at beboerne hørte til de virkelig mektige i datidens bygdesamfunn. Da flyplassen ble bygd i 1952, ble «pila» flyttet hit til Nordlandsmuséet.

Et sagn som har vært fortalt på Hernesgården sier at det var krig mellom småkongene på Hernes og en tilsvarende gruppering på andre siden av fjorden. Det ble fortalt at det var Seineskongen (Straumøya ved Saltstraumen) som skjøt «pila» mot Herneskongen. Det er aldri funnet klare bevis på at det var et høvdingsete på Seines, men en rekke gravhauger der viser at det har vært en solid jernalderbosetting på stedet.

Fagtekst: Oscar Berg, Nordlandsmuseet

Kilde:

Bodin Bygdebok II/3 s. 376 ff

   !
   9
   N
   1
   2
   B1
   B2
   B3
   C2
   C3
   C4
   C5
   C6
   C7
   C8
   C9
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   E1
   E2
   E3
   E8
   E7
   E9
   E20
   E21
   E22
   E23
   E25
   E26
   E27
   E28
   E29
   E30
   E35
   A1