B03

Fra Bodø Fiskerimuseum til Bymuseet i Bodø

Museet og museumsbygget har en lang og allsidig historie, og har huset alt fra museum til Nasjonal samling.

I 1879 ble Nordland Fiskeriselskap stiftet med byens fremste borgere som medlemmer, blant annet Amtmannen, Stortingsmannen Sivert Nilsen, Konsul J.C. Koch og etter hvert også Ragnar Schjølberg. Fiskeriselskapet ansatte en inspektør som dro til «det store utland», blant annet USA, på studietur. Inspektøren kjøpte med seg fiskeredskaper og hermetikk, og vel hjemme igjen ble det leid lokaler nede i byen hvor innkjøpene ble utstilt.

Det var på bakgrunn av disse utstillingene at Bodø Fiskerimuseum ble stiftet i 1888. Museet var et samtidsmuseum for fiskeriene. Formålet var å effektivisere og modernisere næringen gjennom å inspirere og skolere de som arbeidet i fiskeriene om nye fiskeredskap, fangstmetoder, konservering og produktutvikling.

Lokalene nede i byen ble fort for små og det ble besluttet å bygge eget museumsbygg. Det sto ferdig i 1903, og ble tatt i bruk året etter. Prislappen var på kr. 47.864,26. Museumsbygningen er et av de eldste byggene i Bodø, det er Nordlands eldste museumsbygg og Nord-Norges nest eldste. Det er bygd i nyklassisistisk stil med rennessansepreg, og tegnet av Ole Aarnseth. Bygget klarte seg gjennom 2 verdenskrig med mindre skader.

I 1936 ble Nordlandsmuseet stiftet. Fram til 1947 hadde museet en klar naturhistorisk profil, siden da har det vært et kulturhistorisk museum.

Da museet gjenåpnet etter modernisering i 2018 skiftet anlegget navn fra Nordlandsmuseet til Bymuseet i Bodø.

Bygget har tidligere fungert som et «kulturhus», og har rommet både Folkebiblioteket (1904-1964), Bodø kunstforening og Teknisk aftenskole. Under krigen hadde flere skoler undervisning i bygget, og Nasjonal samling og Wehrmacht rekvirerte lokalene til kontorer.

Kilde:

 • Museets årbok 1988 s. 99 ff
   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01