C2

  " Bodøs Hall of Fame" - Ragnar Schjølberg

  Ragnar Schjølberg var foregangsmann for flere viktige bedrifter i byen.

  Ragnar kom fra Eid i Nordfjord, og han flyttet til Bodø like før århundreskiftet. Han var ung jurist, og arbeidet sammen med broren Rasmus i et advokatfirma.

  Firma Ragnar Schjølberg ble startet i 1895 og omfattet opprinnelig notbruksdrift, sildesalting og eksport av sild[1]. I 1909 startet han Nordlands kraftfoderfabriker (sildoljefabrikken på Burøya). Mest kjent er han for oppbyggingen av et av verdens største klippfisktørkeri på Langstranda, samt kjølelager i 1924. Ellers var han involvert i en rekke foretak innenfor fiskeriene, og i en hermetikkfabrikk. Ragnar tok også initiativet til opprettelsen av Nordlands Privatbank (1893).

  Ragnar var en dyktig forretningsmann og i sine beste år hadde han en personlig inntekt på 2 millioner kroner, noe som gjorde at han sto for 1/5 del av kommunens skatteinntekter alene. Like utenfor bygrensen fikk han oppført sin praktfulle bolig «Breidablikk».

  Ragnar Schjølberg døde i 1929.

  [1] Det Norske næringsliv, Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954 s.484

    !
    9
    N
    1
    2
    B1
    B2
    B3
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    E1
    E2
    E3
    E8
    E7
    E9
    E20
    E21
    E22
    E23
    E25
    E26
    E27
    E28
    E29
    E30
    E35
    A1