C02

" Bodøs Hall of Fame" - Ragnar Schjølberg

Ragnar Schjølberg var foregangsmann for flere viktige bedrifter i byen.

Ragnar kom fra Eid i Nordfjord, og han flyttet til Bodø like før århundreskiftet. Han var ung jurist, og arbeidet sammen med broren Rasmus i et advokatfirma.

Firma Ragnar Schjølberg ble startet i 1895 og omfattet opprinnelig notbruksdrift, sildesalting og eksport av sild[1]. I 1909 startet han Nordlands kraftfoderfabriker (sildoljefabrikken på Burøya). Mest kjent er han for oppbyggingen av et av verdens største klippfisktørkeri på Langstranda, samt kjølelager i 1924. Ellers var han involvert i en rekke foretak innenfor fiskeriene, og i en hermetikkfabrikk. Ragnar tok også initiativet til opprettelsen av Nordlands Privatbank (1893).

Ragnar var en dyktig forretningsmann og i sine beste år hadde han en personlig inntekt på 2 millioner kroner, noe som gjorde at han sto for 1/5 del av kommunens skatteinntekter alene. Like utenfor bygrensen fikk han oppført sin praktfulle bolig «Breidablikk».

Ragnar Schjølberg døde i 1929.

Kilde:

 • [1] Det Norske næringsliv, Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954 s.484
   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01