C03

" Bodøs Hall of Fame" - Rasmus Martinius Blakstad Schjølberg

Rasmus Schjølberg var en driftig forretningsmann med mange jern i ilden, både i byen og ellers.

Rasmus var bror til Ragnar Schjølberg. Han kom til Bodø i 1884, og her startet han straks en blomstrende sakførerforretning. Ved siden av virket han som forsvarer ved lagmannsretten og aktor i byretten. Han fikk tidlig ry på seg for å være en særdeles skarskodd jurist og var ikke lett å hamle opp med i rettsalene.

Rasmus så tidlig mulighetene innen fiskeriene og under 1. verdenskrig skapte han seg en formue på eksport av fisk til de krigførende landene på kontinentet. Men det stoppet ikke med fiskeriene, han så tidlig mulighetene i utnyttelse av malmforekomster, Rasmus skaffet seg mange skjerp og etter hvert også fosserettigheter. 

Rasmus var sentral da gruvedriften i Sulitjelma kom i gang. Han hadde også en finger med i spillet av utbyggingen av kraftverket i Glomfjord og ikke minst da Nordland Portland Cementfabrikk startet produksjon i Kjøpsvik.

Schjølberg engasjerte seg også for å få bygd jernbanen videre nordover. Sammen med andre i jernbanekomiteen arbeidet han utrettelig for å Storting og styringsverk til å sette Nordlandsbanen på kartet. I 1923 vedtok Stortinget at banen skulle bygges frem til Bodø, den ble åpnet i 1962.

Rasmus M. B. Schjølberg ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1931 “for fortjeneste av Nordlandsbanen”. Han var også ridder av den svenske Nordstjärneorden.

Kilde:

   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01