C3

  " Bodøs Hall of Fame" - Rasmus Martinius Blakstad Schjølberg

  Rasmus Schjølberg var en driftig forretningsmann med mange jern i ilden, både i byen og ellers.

  Rasmus var bror til Ragnar Schjølberg. Han kom til Bodø i 1884, og her startet han straks en blomstrende sakførerforretning. Ved siden av virket han som forsvarer ved lagmannsretten og aktor i byretten. Han fikk tidlig ry på seg for å være en særdeles skarskodd jurist og var ikke lett å hamle opp med i rettsalene.

  Rasmus så tidlig mulighetnene innen fiskeriene og under 1. verdenskrig skapte han seg en formue på eksport av fisk til de krigførende landene på kontinentet. Men det stoppet ikke med fiskeriene, han så tidlig mulighetene i utnyttelse av malmforekomster, han skaffet seg mange skjerp og etter hvert også fosserettigheter. 

  Rasmus var sentral da gruvedriften i Sulitjelma kom i  gang.  Han hadde også en finger med i spillet av utbyggingen av kraftverket i Glomfjord og ikke minst da Nordland Portland Cementfabrikk startet produksjon i Kjøpsvik.

  Schjølberg engasjerte seg også for å få bygd jernbanen videre nordover. Sammen med andre i jernbanekomiteen arbeidet han utrettelig for å Storting og styringsverk til å sette Nordlandsbanen på kartet. I 1923 vedtok Stortinget at banen skulle bygges frem til Bodø, den ble åpnet i 1962.

  Rasmus M. B. Schjølberg ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1931 “for fortjeneste av Nordlandsbanen”. Han var også ridder av den svenske Nordstjärneorden.

  Kilde:

    !
    9
    N
    1
    2
    B1
    B2
    B3
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    E1
    E2
    E3
    E8
    E7
    E9
    E20
    E21
    E22
    E23
    E25
    E26
    E27
    E28
    E29
    E30
    E35
    A1