C04

" Bodøs Hall of Fame" - Pelle Molin

Pelle Molin var en svensk forfatter og maler som oppholdt seg i Bodø siste del av 1800-tallet.

Pelle Molin (1864 - 1896) er i Sverige mest kjent som forfatter av "Ådalens poesi", en novellesamling. Han skrev også en rekke avisartikler og var i tillegg en habil kunstmaler.

Pelle bodde i Sverige fram til han var ca. 30 år. da vandret han nord-vestover sammen med en kamerat.

Molin oppholdt seg et halvt år i Sulitjelma. På oppdrag av gruveselskapet skulle han lage malerier med motiv fra stedet. Som verkets gjest ble han behandlet som en av overklassen. Han ble imidlertid mer og mer oppmerksom på skjevheter i gruvesamfunnet. Etter noen kritiske artikler i Svenske aviser, signert Molin, fattet styret i gruveselskapet vedtak om å vise ham bort fra verkets grunn.

Pelle Molin dro da til Bodø. Her vanket han i samme miljø som Louise Engen. Han var en vakker og spennende skikkelse som hadde drag på damene. Han hadde et forhold til Louises søser, Marie Engen.

Pelle Molin skrev om mange tema og skildret mange steder i området, blant annet forberedelser til Lofotferd, ulykkesdager i Lofoten og i novellen "I midnattsol"  beretter han om Keiser Wilhelms IIs besøk på fjellet som senere har blitt kalt "Keiservarden".

26. april 1896 døde Molin, bare 32 år gammel. Mest sannsynlig av en lungebetennelse. Pelle Molin ligger begravd på Breivika kirkegård.

Kilde:

  !
  9
  N
  1
  2
  B01
  B02
  B03
  C02
  C03
  C04
  C05
  C06
  C07
  C08
  C09
  C10
  C11
  C12
  C13
  C14
  C15
  C01
  C16
  C17
  C18
  E02
  E03
  E04
  E06
  E31
  E07
  E09
  E10
  E11
  E12
  E14
  E13
  E16
  E17
  E18
  E05
  E15
  E01
  E26
  E22
  A01