• En utstoppet stør
  Ernst Furuhatt, Nordlandsmuseet
 • Tørrakvariet
  Ernst Furuhatt, Nordlandsmuseet
A1

Tørrakvariet

Tørrakvariet er en helt spesiell utstilling med utstoppa fisk! Den er Norges første interaktive utstilling og ble fredet av Riksantikvaren i 2011.

Bodø Fiskerimuseum ba fiskerne langs kysten om å sende inn ulike fisk og sjødyr for fremvisning til museets besøkende.

Ofte ble objektet sendt med posten som kom med lokalbåten. Ble det dårlig vær kunne den bli svært forsinket, og mer enn en gang fikk museet klager fra Postverket over illeluktende pakker som var på vei til muséet.

Det organiske materialet måtte naturligvis prepareres før utstilling og to metoder ble benyttet. Den ene metoden var å legge fisk/sjødyr på sprit i glass- eller blikkbeholdere. Dersom spriten hadde riktig styrke ville «liket»  beholde sitt utseende. Var spriten for sterk skrumpet det inn, mens det råtnet videre dersom spriten var for svak.

Museet hadde fram til 2. verdenskrig mange objekter lagt på sprit, men trykket fra bombene som falt rundt museet var så stort at vinduene og samtlige glassbeholdere ble knust. Derfor har vi ingen fisk eller sjødyr fra denne perioden å vise fram.

Den andre metoden som ble benyttet var utstopping av fisk. En katalog fra 1905 viser at vi allerede da hadde en breiflabb, mest sannsynlig er det den du kan se midt i fronten, nederst i akvariet.

Kilde:

 • Nordlandsmuseets årsberetninger
 • Bodø fiskerimusæum, Katalog 1905
   !
   9
   N
   1
   2
   B1
   B2
   B3
   C2
   C3
   C4
   C5
   C6
   C7
   C8
   C9
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   E1
   E2
   E3
   E8
   E7
   E9
   E20
   E21
   E22
   E23
   E25
   E26
   E27
   E28
   E29
   E30
   E35
   A1