E02

Før Bodø ble by

Selv før Bodø ble by var det stor aktivitet i området, og det ble oppført et kystfort for å forsvare stedet.

Flere viktige embetsmenn holdt til her før byen ble grunnlagt. Lensherren og senere amtmannen bodde med noen avbrekk i Bodø etter 1605, residensen lå på Bodøgaard som var «sentrum» på denne tiden. Sorenskriveren og fogden bodde også på gårder i distriktet utenfor byen.

På 1700-tallet var det tre små handelssteder i området: Hernessjøen (i dag innenfor flyplassområdet), Rønvikberget (herfra var det jektefart) og i 1775 ble det etablert et handelssted på Hundholmen (i dagens sentrum) med bygdefar og egen jekt.

Hundholmen ble i 1803 solgt til «Det Trondhjemske Handels- og Fiskerietablissement», også kalt Kompaniet. Kompaniet besto av forretningsmenn fra Trondheim. De startet en utstrakt byggevirksomhet, det ble satt opp 34 store hus, blant annet brygger, pakkhus og boliger på fastlandet og på Nyholmen. Trønderne drev med notbruk, havfiske, hvalfangst, fiskeoppkjøp og foredling, handel med Bergen, innførsel av korn fra Arkangelsk og utførsel av fisk direkte til Middelhavslandene.

Engelske raid mot norskekysten var en trussel for forsyninger av korn og det ble derfor oppført over 100 kystfort langs kysten. Du kan lese mer om kystfortet Nyholmen Skanse i vedlegget.

Kilde:

 • Museets utstillingshefte (eldre)
 • Nyholms Skandse 200 år, Et festskrift, Ola Sæter
  !
  9
  N
  1
  2
  B01
  B02
  B03
  C02
  C03
  C04
  C05
  C06
  C07
  C08
  C09
  C10
  C11
  C12
  C13
  C14
  C15
  C01
  C16
  C17
  C18
  E02
  E03
  E04
  E06
  E31
  E07
  E09
  E10
  E11
  E12
  E14
  E13
  E16
  E17
  E18
  E05
  E15
  E01
  E26
  E22
  A01