E1

  Før Bodø ble by

  Selv før Bodø ble by var det stor aktivitet i området, og det ble oppført et kystfort for å forsvare stedet.

  Flere viktige embetsmenn holdt til her før byen ble grunnlagt. Lensherren og senere amtmannen bodde med noen avbrekk i Bodø etter 1605, residensen lå på Bodøgaard som var «sentrum» på denne tiden. Sorenskriveren og fogden bodde også på gårder i distriktet utenfor byen.

  På 1700-tallet var det tre små handelssteder i området: Hernessjøen (i dag innenfor flyplassområdet), Rønvikberget (herfra var det jektefart) og i 1775 ble det etablert et handelssted på Hundholmen (i dagens sentrum) med bygdefar og egen jekt.

  Hundholmen ble i 1803 solgt til «Det Trondhjemske Handels- og Fiskerietablissement», også kalt Kompaniet. Kompaniet besto av en forretningsmenn fra Trondheim. De startet en utstrakt byggevirksomhet, det ble satt opp 34 store hus, blant annet brygger, pakkhus og boliger på fastlandet og på Nyholmen. Trønderne drev med notbruk, havfiske, hvalfangst, fiskeoppkjøp og foredling, handel med Bergen, innførsel av korn fra Arkangelsk og utførsel av fisk direkte til Middelhavslandene.

  Engelske raid mot norskekysten var en trussel for forsyninger av korn og det ble derfor oppført over 100 kystfort langs kysten. Du kan lese mer om kystfortet Nyholmen Skanse i vedlegget.

  Kilde:

  Museets utstillingshefte (eldre)

  Nyholms Skandse 200 år, Et festskrift, Ola Sæter

   !
   9
   N
   1
   2
   B1
   B2
   B3
   C2
   C3
   C4
   C5
   C6
   C7
   C8
   C9
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   E1
   E2
   E3
   E8
   E7
   E9
   E20
   E21
   E22
   E23
   E25
   E26
   E27
   E28
   E29
   E30
   E35
   A1