E2

  Bygrunnleggelsen

  Flere ganger ble det foreslått å legge en kjøpstad i området, men det skulle gå mange år før det ble en realitet.

  Det første kjente forslaget om en bygrunnleggelse i Nordland Amt kom i 1661. Lensherren (tittel som senere ble til amtmann) Preben von Ahnen foreslo å legge en by ved Bodøsjøen, men forslaget nådde ikke fram.

  I 1813 foreslo den dansk-norske finanskommisjonen å anlegge en kjøpstad i Bodø prestegjeld. Forslaget ble undertegnet av danskekongen. Men unionen Danmark-Norge var på den tapende siden i Napoleonskrigene, og som en del av oppgjøret etter krigene gav danskekongen Norge til Sverige. Dermed gikk saken om kjøpsstad i stå.

  I 1815 ble det 2. ordentlige Stortinget i Norge valgt, og her var Mathias Bonsak Krogh (Biskop i Hålogaland) valgt som representant for Nordland Amt. Krogh kjempet for en anleggelse av kjøpstad på Hundholmen, og han bidro til at saken kom til behandling i stortinget. Den 20. mai 1816 ble «Lov om anleggelse av en Kjøpstad i Nordland Amt» sanksjonert.

  Kjøpstaden besto av noen få hus og under 200 sjeler hadde oppholdssted på Hundholmen da stedet fikk bystatus og ble til Bodø.

  Kilde:

  Coldevin Axel, Bodø bys historie

   

    !
    9
    N
    1
    2
    B1
    B2
    B3
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    E1
    E2
    E3
    E8
    E7
    E9
    E20
    E21
    E22
    E23
    E25
    E26
    E27
    E28
    E29
    E30
    E35
    A1