E03

Bygrunnleggelsen

Flere ganger ble det foreslått å legge en kjøpstad i området, men det skulle gå mange år før det ble en realitet.

Det første kjente forslaget om en bygrunnleggelse i Nordland Amt kom i 1661. Lensherren (tittel som senere ble til amtmann) Preben von Ahnen foreslo å legge en by ved Bodøsjøen, men forslaget nådde ikke fram.

I 1813 foreslo den dansk-norske finanskommisjonen å anlegge en kjøpstad i Bodø prestegjeld. Forslaget ble undertegnet av danskekongen. Men unionen Danmark-Norge var på den tapende siden i Napoleonskrigene, og som en del av oppgjøret etter krigene gav danskekongen Norge til Sverige. Dermed gikk saken om kjøpsstad i stå.

I 1815 ble det 2. ordentlige Stortinget i Norge valgt, og her var Mathias Bonsak Krogh (Biskop i Hålogaland) valgt som representant for Nordland Amt. Krogh kjempet for en anleggelse av kjøpstad på Hundholmen, og han bidro til at saken kom til behandling i stortinget. Den 20. mai 1816 ble «Lov om anleggelse av en Kjøpstad i Nordland Amt» sanksjonert.

Kjøpstaden besto av noen få hus og under 200 sjeler hadde oppholdssted på Hundholmen da stedet fikk bystatus og ble til Bodø.

Kilde:

 • Coldevin Axel, Bodø bys historie

 

   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01