C05

  " Bodøs Hall of Fame" - Tron Qvale

  Tron Qvale var byens aller første håndverksmester.

  Tron (f. 1796) var fra Slidre i Valdres, og hadde før han kom til byen levd et omflakkende liv. Han arbeidet som smed hos flere kjøpmenn i Bergen, og fikk gode attester for arbeidet sitt. Senere slo han seg ned i Steigen, før ferden gikk videre til Bodø. Tron hadde jobbet som smed i byen i fem år, og forsørget sin egen familie før han 20. mai i 1828 fikk borgerbrev som smed. Han var da 33 år.

  Tron kjøpte først et hus omtrent på samme sted som Grand Hotel ligger i dag. Siden flyttet han til Ytter-Hernes hvor han kjøpte en liten jordeiendom.

  I 1838 ble Tron valgt inn i kommunestyret i Bodin kommune.      

  Tron Qvale har en gate kalt opp etter seg i Bodø.

  Kilde:

  • Coldevin Axel, Bodø bys historie
  • Dørum Knut, Byen blir sentrum, Bodøs historie bind 2
  • Skindlo Erling, Byen og Hotellet 1999

    !
    9
    N
    1
    2
    B01
    B02
    B03
    C02
    C03
    C04
    C05
    C06
    C07
    C08
    C09
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    C17
    C18
    K03
    K01
    K02
    K04
    K05
    K06
    K07
    K08
    K09
    K11
    K12
    K10
    K13
    E02
    E03
    E04
    E06
    E31
    E07
    E09
    E10
    E11
    E12
    E14
    E13
    E16
    E17
    E18
    E05
    E15
    E01
    E26
    E22
    A01