C05

" Bodøs Hall of Fame" - Tron Qvale

Tron Qvale var byens aller første håndverksmester.

Tron (f. 1796) var fra Slidre i Valdres, og hadde før han kom til byen levd et omflakkende liv. Han arbeidet som smed hos flere kjøpmenn i Bergen, og fikk gode attester for arbeidet sitt. Senere slo han seg ned i Steigen, før ferden gikk videre til Bodø. Tron hadde jobbet som smed i byen i fem år, og forsørget sin egen familie før han 20. mai i 1828 fikk borgerbrev som smed. Han var da 33 år.

Tron kjøpte først et hus omtrent på samme sted som Grand Hotel ligger i dag. Siden flyttet han til Ytter-Hernes hvor han kjøpte en liten jordeiendom.

I 1838 ble Tron valgt inn i kommunestyret i Bodin kommune.      

Tron Qvale har en gate kalt opp etter seg i Bodø.

Kilde:

 • Coldevin Axel, Bodø bys historie
 • Dørum Knut, Byen blir sentrum, Bodøs historie bind 2
 • Skindlo Erling, Byen og Hotellet 1999

   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01