C5

  " Bodøs Hall of Fame" - Tron Qvale

  Tron Qvale var byens aller første håndverksmester.

  Tron (f. 1796) var fra Slidre i Valdres, og hadde før han kom til byen levd et omflakkende liv. Han arbeidet som smed hos flere kjøpmenn i Bergen, og fikk gode attester for arbeidet sitt. Senere slo han seg ned i Steigen, før ferden gikk videre til Bodø. Tron hadde jobbet som smed i byen i fem år, og forsørget sin egen familie før han 20. mai i 1828 fikk borgerbrev som smed. Han var da 33 år.

  Tron kjøpte først et hus omtrent på samme sted som Grand Hotel ligger i dag.  Siden flyttet han til Ytter-Hernes hvor han hadde kjøpt ei våg. OSCAR ER DETTE RIKTIG MÅTE Å OMTALE DET PÅ Bygdeboka side36.Deretter til hernes..... sjekk dette opp

  I 1838 ble Tron valgt inn i kommunestyret i Bodin kommune.

  Kilde:

  • Coldevin Axel, Bodø bys historie
  • Dørum Knut, Byen blir sentrum, Bodøs historie bind 2
  • Skindlo Erling, Byen og Hotellet 1999

    !
    9
    N
    1
    2
    B1
    B2
    B3
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    E1
    E2
    E3
    E8
    E7
    E9
    E20
    E21
    E22
    E23
    E25
    E26
    E27
    E28
    E29
    E30
    E35
    A1