C7

  " Bodøs Hall of Fame" - Louise Engen

  Louise Engen var byens første kvinnelige fotograf, men hun hadde også mange flere jern i ilden.

  Martine Louise Engen ble født i Bodø i 1873, og hun døde i Trondheim i 1947. Hun brukte aldri selv sitt første navn.

  Louise var byens første kvinnelige fotograf. Hun hadde atelier i Storgata, omtrent der Sambo ligger i dag (krysset Bankgata/Storgata).

  Louise Engen gikk i lære som fotograf i Kristiania, og reiste på studiereiser både til London og New York.  Louise hadde ikke egen familie, og hun valgte en yrkesaktiv karriere. Dette i en tid hvor kvinner flest var hjemmeværende.

  Hun var aktiv foreningskvinne som engasjerte seg i avholdssaken, og for å gi kvinner og barn et bedre velferdstilbud i en tid hvor det offentlige eller private ikke dekket behovet.

  Louise jobbet i mange år for å få bygd et barnehjem i Bodø. Det sto ferdig før krigen i Parkveien 51. Huset ble først brukt til sykepleierutdanning og barnehjem, senere ble det barnehage der. Bygget kalles «Louise Engens Minde» – til minne om henne.

  Louise var en av Norges første kvinnelige politikere, og hun ble valgt inn i bystyret i 1901 – 12 år før kvinner fikk stemmerett ved stortingsvalget. Hun satt i bystyret i 10 perioder for Venstre og Avholdspartiet, til sammen 30 år.

  Louise Engens atelier, hennes fotografiske utstyr og hele hennes arkiv ble ødelagt da byen ble bombet i 1940.

  Louise ligger gravlagt på Bodin kirkegård.

  Kilde:

  • Tekst til kulturhistorisk utstilling om Parkveien 51 ved Astrid Marie Holand 
  • Nordland Fylkesmuseums årbok 1985, Artikkel Louise Engen, forfattere Harry Ellingsen og Elin Jørgensen
    !
    9
    N
    1
    2
    B1
    B2
    B3
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    E1
    E2
    E3
    E8
    E7
    E9
    E20
    E21
    E22
    E23
    E25
    E26
    E27
    E28
    E29
    E30
    E35
    A1