C07

" Bodøs Hall of Fame" - Louise Engen

Louise Engen var byens første kvinnelige fotograf, men hun var en dame med mange flere jern i ilden.

Martine Louise Engen ble født i Bodø i 1873, og hun døde i Trondheim i 1947. Hun brukte aldri selv sitt første navn.

Louise var byens første kvinnelige fotograf. Hun hadde atelier i Storgata, omtrent der Sambo ligger i dag (krysset Bankgata/Storgata).

Louise Engen gikk i lære som fotograf i Kristiania, og reiste på studiereiser både til London og New York.  Louise hadde ikke egen familie, og hun valgte en yrkesaktiv karriere. Dette i en tid hvor kvinner flest var hjemmeværende.

Hun var aktiv foreningskvinne som engasjerte seg i avholdssaken, og for å gi kvinner og barn et bedre velferdstilbud i en tid hvor det offentlige eller private ikke dekket behovet.

Louise jobbet i mange år for å få bygd et barnehjem i Bodø. Det sto ferdig før krigen i Parkveien 51. Huset ble først brukt til sykepleierutdanning og barnehjem, senere ble det barnehage der. Bygget kalles «Louise Engens Minde» – til minne om henne.

Louise var en av Norges første kvinnelige politikere, og hun ble valgt inn i bystyret i 1901 – 12 år før kvinner fikk stemmerett ved stortingsvalget. Hun satt i bystyret i 10 perioder for Venstre og Avholdspartiet, til sammen 30 år.

Louise Engens atelier, hennes fotografiske utstyr og hele hennes arkiv ble ødelagt da byen ble bombet i 1940.

Louise ligger gravlagt på Bodin kirkegård.

Kilde:

 • Tekst til kulturhistorisk utstilling om Parkveien 51 ved Astrid Marie Holand 
 • Nordland Fylkesmuseums årbok 1985, Artikkel Louise Engen, forfattere Harry Ellingsen og Elin Jørgensen
   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01