C09

" Bodøs Hall of Fame" - Vebjørn Tandberg

Vebjørn Tandberg var leder for et stort norsk industrieventyr, og foregangsmann når det gjaldt å gi arbeiderne bedre arbeidsvilkår.

Vebjørn ble født i 1904 og allerede som barn hadde han interesse for radioteknikk. Han lagde sin første radio på gutterommet hjemme i Bodø. Senere (1933) startet han Tandbergs radiofabrikk i Oslo, og blant de mest kjente modellene var Huldra og Sølvsuper.

Tandberg hadde på det meste over 3000 ansatte og han var en foregangsmann når det gjaldt å gi arbeiderne bedre arbeidsvilkår. Mens andre fabrikkarbeidere arbeidet 48 timer i uka så arbeidet de 42 timer på radiofabrikken. I tillegg ga han arbeidere som hadde vært hos han i 10 år en ekstra ferieuke (fra 1947), noe som betød at de fikk tre ukers ferie.

Bedriften var eid av en stiftelse der de ansatte var eiere, men Tandberg var gründer og leder av virksomheten. Etter krigen var det gode år for radioprodusenten, men i 1951  ble konkurransen tøffere. Da produserte Tandberg en fremragende båndopptaker som ble et lønnsomt produkt i en årrekke. Fra slutten av 50-tallet startet han produksjon av TV-apparater, først sort-hvit TV, deretter i farger.

Senere ble det opprettet en datadivisjon i bedriften, men internasjonalt prisfall og dårlig lønnsomhet gjorde at dette ikke ble noen suksess. Vebjørn pensjonerte seg i 1974, men fortsatte å være nærværende i bedriften.

Ut over 70-tallet  gikk det dårligere og i 1978 var konkursen et faktum.

Vebjørn viet hele sitt liv til bedriften, men industrieventyret fikk ingen lykkelig slutt for han. I 1978 tok Vebjørn sitt eget liv.

Se NRK-programmet  fra 1964 om Vebjørn Tandberg her.

Kilde:

   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01