C9

  " Bodøs Hall of Fame" - Vebjørn Tandberg

  Vebjørn Tandberg var leder for et stort norsk industrieventyr, og foregangsmann når det gjaldt å gi arbeiderne bedre arbeidsvilkår.

  Vebjørn ble født i 1904 og allerede som barn hadde han interesse for radioteknikk. Han lagde sin første radio på gutterommet hjemme i Bodø. Senere (1933) startet han Tandbergs radiofabrikk i Oslo, og blant de mest kjente modellene var Huldra og Sølvsuper.

  Tandberg hadde på det meste over 3000 ansatte og han var en foregangsmann når det gjaldt å gi arbeiderne bedre arbeidsvilkår. Mens andre fabrikkarbeidere arbeidet 48 timer i uka så arbeidet de 42 timer på radiofabrikken. I tillegg ga han arbeidere som hadde vært hos han i 10 år en ekstra ferieuke (fra 1947), noe som betød at de fikk tre ukers ferie.

  Bedriften var eid av en stiftelse der de ansatte var eiere, men Tandberg var gründer og leder av virksomheten. Etter krigen var det gode år for radioprodusenten, men i 1951  ble konkurransen tøffere. Da produserte Tandberg en fremragende båndopptaker som ble et lønnsomt produkt i en årrekke. Fra slutten av 50-tallet startet han produksjon av TV-apparater, først sort-hvit TV, deretter i farger.

  Senere ble det opprettet en datadivisjon i bedriften, men internasjonalt prisfall og dårlig lønnsomhet gjorde at dette ikke ble noen suksess. Vebjørn pensjonerte seg i 1974, men fortsatte å være nærværende i bedriften.

  Ut over 70-tallet  gikk det dårligere og i 1978 var konkursen et faktum.

  Vebjørn viet hele sitt liv til bedriften, men industrieventyret fikk ingen lykkelig slutt for han. I 1978 tok Vebjørn sitt eget liv.

  Se NRK-programmet  fra 1964 om Vebjørn Tandberg her.

  Kilde:

    !
    9
    N
    1
    2
    B1
    B2
    B3
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    E1
    E2
    E3
    E8
    E7
    E9
    E20
    E21
    E22
    E23
    E25
    E26
    E27
    E28
    E29
    E30
    E35
    A1