C10

  " Bodøs Hall of Fame" - Erik Gerhard Schytte

  Erik Gerhard Schytte var drivkraften bak det første sykehuset i byen, og han regnes som grunnleggeren av helsevesenet i Nordland.

  Erik var født i 1729 og var utdannet både prest og lege. Eriks far hadde et ønske om at sønnen skulle bli prest, da dette var regnet for å være et «bedre» yrke enn lege på denne tiden. 

  Schytte regnes som grunnleggeren av helsevesenet i Nordland siden han var drivkraften bak det første sykehuset i byen, som ble oppført i Bodøsjøen i 1796. Sykehuset behandlet spedalske og folk med langt fremskreden syfilis. Han tok også imot folk hjemme på prestegården som trengte pleie og medisin. Dersom pasientene ikke kunne gjøre opp for seg slapp de å betale for behandlingen.

  Erik Gerhard Schytte mottok ærestittelen som professor for sin legevirksomhet, og han fikk en gate oppkalt etter seg - Professor Schyttes gate i Bodø sentrum.

  Kilde:

  • Bodin Bygdebok II.3:644;Bodin bygdebok I.1.s244 ff
    !
    9
    N
    1
    2
    B1
    B2
    B3
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    E1
    E2
    E3
    E8
    E7
    E9
    E20
    E21
    E22
    E23
    E25
    E26
    E27
    E28
    E29
    E30
    E35
    A1