C10

" Bodøs Hall of Fame" - Erik Gerhard Schytte

Erik Gerhard Schytte var drivkraften bak det første sykehuset i byen, og han regnes som grunnleggeren av helsevesenet i Nordland.

Erik var født i 1729 og var utdannet både prest og lege. Eriks far hadde et ønske om at sønnen skulle bli prest, da dette var regnet for å være et «bedre» yrke enn lege på denne tiden. 

Schytte regnes som grunnleggeren av helsevesenet i Nordland siden han var drivkraften bak det første sykehuset i byen, som ble oppført i Bodøsjøen i 1796. Sykehuset behandlet spedalske og folk med langt fremskreden syfilis. Han tok også imot folk hjemme på prestegården som trengte pleie og medisin. Dersom pasientene ikke kunne gjøre opp for seg slapp de å betale for behandlingen.

Erik Gerhard Schytte mottok ærestittelen som professor for sin legevirksomhet, og han fikk en gate oppkalt etter seg - Professor Schyttes gate i Bodø sentrum.

Kilde:

 • Bodin Bygdebok II.3:644;Bodin bygdebok I.1.s244 ff
   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01