C10

  " Bodøs Hall of Fame" - Erik Gerhard Schytte

  Erik Gerhard Schytte var drivkraften bak det første sykehuset i byen, og han regnes som grunnleggeren av helsevesenet i Nordland.

  Erik var født i 1729 og var utdannet både prest og lege. Eriks far hadde et ønske om at sønnen skulle bli prest, da dette var regnet for å være et «bedre» yrke enn lege på denne tiden. 

  Schytte regnes som grunnleggeren av helsevesenet i Nordland siden han var drivkraften bak det første sykehuset i byen, som ble oppført i Bodøsjøen i 1796. Sykehuset behandlet spedalske og folk med langt fremskreden syfilis. Han tok også imot folk hjemme på prestegården som trengte pleie og medisin. Dersom pasientene ikke kunne gjøre opp for seg slapp de å betale for behandlingen.

  Erik Gerhard Schytte mottok ærestittelen som professor for sin legevirksomhet, og han fikk en gate oppkalt etter seg - Professor Schyttes gate i Bodø sentrum.

  Kilde:

  • Bodin Bygdebok II.3:644;Bodin bygdebok I.1.s244 ff
    !
    9
    N
    1
    2
    B01
    B02
    B03
    C02
    C03
    C04
    C05
    C06
    C07
    C08
    C09
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    C17
    C18
    K03
    K01
    K02
    K04
    K05
    K06
    K07
    K08
    K09
    K11
    K12
    K10
    K13
    E02
    E03
    E04
    E06
    E31
    E07
    E09
    E10
    E11
    E12
    E14
    E13
    E16
    E17
    E18
    E05
    E15
    E01
    E26
    E22
    A01