C12

  " Bodøs Hall of Fame" - Mathias Bonsak Krogh

  Mathias Bonsak Krogh var Nord-Norges første biskop, blant fylkets aller første stortingsmenn og en forkjemper for at byen fikk status som "kjøpstad" i 1816.

  Mathias Bonak Krogh ble født i Finnmark i 1754, familien flyttet få år senere til Bø i Vesterålen hvor gutten vokste opp i et solid norsk embedsmannsmiljø siden faren var fogd i Lofoten og Vesterålen. Mathias ble undervist hjemme av en onkel, og allerede som 14-åring dro han til København for å studere, og i 1778 avla Mathias teologisk eksamen.

   I 1781 giftet Krogh seg med Nicoline Antonette Møldrup, datter av sognepresten i Askvoll. Året etter tiltrådte han stillingen som prest i Lenvik sognekall på Senja. I 1789 ble han forflyttet til Vågan som var et større kall, her ble han senere prost. Mathias ble sett på som folkelig, uredd på sjøen og veltalende på prekestolen.

   I 1798 ble han utnevnt til sogneprest i Ørland på Fosen. I 1804 ble Nordlandene og Finnmarken amt skilt ut som eget stift (delt fra Trondhjems stift) og Krogh ble utnevnt som biskop. Siden det ikke fantes økonomisk grunnlag for det nye stiftet, ble han også utnevnt til Alstahaug sogneprestembete, hvor han bosatte seg på Petter Dass` gamle prestegård. På dette tidspunktet var det egentlig Gildeskål sogneprestembete som var ledig, men Krogh syns inntektene der var for små slik at han presset sognepresten i Alstahaug til å overta embetet i Gildeskål istedenfor. Senere ble Mathias løst fra sogneprestembetet, han flyttet da til gården Belsvåg ved Alstahaug kirke.

   Krogh ble valgt som førsterepresentant for Nordland til Norges første ordinære Storting 1815-16. Han engasjerte seg særlig i saker som gjaldt Nord-Norge og næringslivet der, og Krogh var en stor pådriver for å få saken om kjøpstad på Hundholmen opp til behandling i Stortinget. Som kjent ble loven om kjøpstad i Bodø vedtatt i 1816.

  Kilde:

   !
   9
   N
   1
   2
   B1
   B2
   B3
   C2
   C3
   C4
   C5
   C6
   C7
   C8
   C9
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   E1
   E2
   E3
   E8
   E7
   E9
   E20
   E21
   E22
   E23
   E25
   E26
   E27
   E28
   E29
   E30
   E35
   A1