C12

" Bodøs Hall of Fame" - Mathias Bonsak Krogh

Mathias Bonsak Krogh var Nord-Norges første biskop, blant fylkets aller første stortingsmenn og en forkjemper for at byen fikk status som "kjøpstad" i 1816.

Mathias Bonak Krogh ble født i Finnmark i 1754, familien flyttet få år senere til Bø i Vesterålen hvor gutten vokste opp i et solid norsk embedsmannsmiljø siden faren var fogd i Lofoten og Vesterålen. Mathias ble undervist hjemme av en onkel, og allerede som 14-åring dro han til København for å studere, og i 1778 avla Mathias teologisk eksamen.

 I 1781 giftet Krogh seg med Nicoline Antonette Møldrup, datter av sognepresten i Askvoll. Året etter tiltrådte han stillingen som prest i Lenvik sognekall på Senja. I 1789 ble han forflyttet til Vågan som var et større kall, her ble han senere prost. Mathias ble sett på som folkelig, uredd på sjøen og veltalende på prekestolen.

 I 1798 ble han utnevnt til sogneprest i Ørland på Fosen. I 1804 ble Nordlandene og Finnmarken amt skilt ut som eget stift (delt fra Trondhjems stift) og Krogh ble utnevnt som biskop. Siden det ikke fantes økonomisk grunnlag for det nye stiftet, ble han også utnevnt til Alstahaug sogneprestembete, hvor han bosatte seg på Petter Dass` gamle prestegård. På dette tidspunktet var det egentlig Gildeskål sogneprestembete som var ledig, men Krogh syns inntektene der var for små slik at han presset sognepresten i Alstahaug til å overta embetet i Gildeskål istedenfor. Senere ble Mathias løst fra sogneprestembetet, han flyttet da til gården Belsvåg ved Alstahaug kirke.

 Krogh ble valgt som førsterepresentant for Nordland til Norges første ordinære Storting 1815-16. Han engasjerte seg særlig i saker som gjaldt Nord-Norge og næringslivet der, og Krogh var en stor pådriver for å få saken om kjøpstad på Hundholmen opp til behandling i Stortinget. Som kjent ble loven om kjøpstad i Bodø vedtatt i 1816.

Kilde:

  !
  9
  N
  1
  2
  B01
  B02
  B03
  C02
  C03
  C04
  C05
  C06
  C07
  C08
  C09
  C10
  C11
  C12
  C13
  C14
  C15
  C01
  C16
  C17
  C18
  E02
  E03
  E04
  E06
  E31
  E07
  E09
  E10
  E11
  E12
  E14
  E13
  E16
  E17
  E18
  E05
  E15
  E01
  E26
  E22
  A01