C14

" Bodøs Hall of Fame" - Christian Albrecht Jakhelln

Christian Albrecht Jakhelln var forretningsmann av dansk offiserslekt som kom til Bodø først på 1800-tallet.

Christian Albrecht (1784 - 1868) kom fra en offisersslekt i Aalborg i Danmark. Allerede fra 2 årsalderen var det ment at han skulle følge i familiens militære fotspor og han ble innskrevet i landkadett-kompaniet. Men Christian Albrecht ville det annerledes. Han brøt med familiens 150 årige lange offiserstradisjon og utdannet seg til forretningsmann.

I København kom han i kontakt med norske forretningsmenn som fikk han til å komme nordover for å arbeide som handelsbetjent på Hundholmen. 21 år senere (1828), kjøpte han likegodt hele handelsstedet.

Christian slo seg opp som forretningsdrivende, og enda i våre dager er bedrifter tilknyttet familien Jakhelln i drift.

Christian Albrecht Jakhelln ble valgt til stortingsmann i tre perioder; 1833, 1845 og 1851.

Jakhelln giftet seg med Anne Fredrikke Winter. De fikk flere barn sammen.


Kilde:

 • Slekten Jakhelln – Glimt av en historie, Per A. H. Jakhelln
   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01