C14

  " Bodøs Hall of Fame" - Christian Albrecht Jakhelln

  Christian Albrecht Jakhelln var forretningsmann av dansk offiserslekt som kom til Bodø først på 1800-tallet.

  Christian Albrecht (1784 - 1868) kom fra en offisersslekt i Aalborg i Danmark. Allerede fra 2 årsalderen var det ment at han skulle følge i familiens militære fotspor og han ble innskrevet i landkadett-kompaniet. Men Christian Albrecht ville det annerledes. Han brøt med familiens 150 årige lange offiserstradisjon og utdannet seg til forretningsmann.

  I København kom han i kontakt med norske forretningsmenn som fikk han til å komme nordover for å arbeide som handelsbetjent på Hundholmen. 21 år senere (1828), kjøpte han likegodt hele handelsstedet.

  Christian slo seg opp som forretningsdrivende, og enda i våre dager er bedrifter tilknyttet familien Jakhelln i drift.

  Christian Albrecht Jakhelln ble valgt til stortingsmann i tre perioder; 1833, 1845 og 1851.

  Jakhelln giftet seg med Anne Fredrikke Winter. De fikk flere barn sammen.


  Kilde:

  • Slekten Jakhelln – Glimt av en historie, Per A. H. Jakhelln
    !
    9
    N
    1
    2
    B1
    B2
    B3
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    E1
    E2
    E3
    E8
    E7
    E9
    E20
    E21
    E22
    E23
    E25
    E26
    E27
    E28
    E29
    E30
    E35
    A1