C15

  " Bodøs Hall of Fame" - Carl Johan Gerss

  Carl Johan Gerss var byens første handelsborger.

  Carl var svenskfinsk og født i Vasa i Finland i 1780. Allerede som 18-åring var han etablert som kjøpmann i London.

  I 1814 kom han til Hundholmen fra London. Her åpnet han handel og ble en konkurrent til etablissementet på Hundholmen. Gerss solgte varene sine til lavere pris enn Trondhjemskompaniet, noe faktor (bestyrer) Christian Albrecht Jakhelln likte dårlig. Men Gerss fikk støtte både av prost Schytte og amtmann Elster. Gerss inviterte sine engelske forbindelser til å komme hit med store ladninger av varer, og siden kornforsyningene var ustabile holdt amtmannen sin beskyttende hånd over han. 

  I 1816 fikk stedet kjøpstadrettigheter og stedsnavnet var fra nå av Bodø. To år senere fikk Gerss borgerskap og han ble den første handelsborgeren i byen.

  Gerss skaffet seg også handelsforbindelser i Nord-Norge. Gjennom samarbeide med det engelske firmaet Evert & Son skaffet han seg kapital. I London lastet Evert junior tre skip med varer til Gerss. Varene skulle smugles på land i Bodø, men affæren ble oppdaget og varene beslaglagt. Dette kalles "Bodøsaken" og fikk i ettertid storpolitiske konsekvenser.  Det får du høre mer om i museets 2. etasje. 

  I 1819 forlot Gerss Bodø for godt. Han hadde da gjort flere kvinner gravide, uten å være gift med dem. Gerss er en av forfedrene til musikeren Halvdan Sivertsen. 

  Kilde:

  • Coldevin Axel, Bodø bys historie
  • Dørum Knut, Byen blir sentrum, Bodø bys historie bind 2
  • Et Festskrift, Nyholms Skandse, 200 år.

    !
    9
    N
    1
    2
    B1
    B2
    B3
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    E1
    E2
    E3
    E8
    E7
    E9
    E20
    E21
    E22
    E23
    E25
    E26
    E27
    E28
    E29
    E30
    E35
    A1