C15

" Bodøs Hall of Fame" - Carl Johan Gerss

Carl Johan Gerss var byens første handelsborger.

Carl var svenskfinsk og født i Vasa i Finland i 1780. Allerede som 18-åring var han etablert som kjøpmann i London.

I 1814 kom han til Hundholmen fra London. Her åpnet han handel og ble en konkurrent til etablissementet på Hundholmen. Gerss solgte varene sine til lavere pris enn Trondhjemskompaniet, noe faktor (bestyrer) Christian Albrecht Jakhelln likte dårlig. Men Gerss fikk støtte både av prost Schytte og amtmann Elster. Gerss inviterte sine engelske forbindelser til å komme hit med store ladninger av varer, og siden kornforsyningene var ustabile holdt amtmannen sin beskyttende hånd over han. 

I 1816 fikk stedet kjøpstadrettigheter og stedsnavnet var fra nå av Bodø. To år senere fikk Gerss borgerskap og han ble den første handelsborgeren i byen.

Gerss skaffet seg også handelsforbindelser i Nord-Norge. Gjennom samarbeide med det engelske firmaet Evert & Son skaffet han seg kapital. I London lastet Evert junior tre skip med varer til Gerss. Varene skulle smugles på land i Bodø, men affæren ble oppdaget og varene beslaglagt. Dette kalles "Bodøsaken" og fikk i ettertid storpolitiske konsekvenser.  Det får du høre mer om i museets 2. etasje. 

I 1819 forlot Gerss Bodø for godt. Han hadde da gjort flere kvinner gravide, uten å være gift med dem. Gerss er en av forfedrene til musikeren Halvdan Sivertsen. 

Kilde:

 • Coldevin Axel, Bodø bys historie
 • Dørum Knut, Byen blir sentrum, Bodø bys historie bind 2
 • Et Festskrift, Nyholms Skandse, 200 år.

   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01