E06

Silda som fikk byen til å vokse

Fra bygrunnleggelsen i 1816 og fram til silda kom var det liten utvikling av byen og liten tilvekst av innbyggere.

I 1861 startet en eventyrlig storsildperiode i Nordland. Fra 1863 og frem til 1874 ble det tatt store mengder storsild ved Bodø, særlig utenfor værene og øyene i Gildeskål og Bodin.

Sildetiden førte til økonomisk vekst i store deler av Nordland. For Bodø betød det stor tilflytting med etablering av nye foretak både innen fiskeriene og ellers.

Byen fikk skipsverft, oljehyrefabrikk, garveri, hermetikkfabrikker, mineralvannsfabrikk og dykkerselskap. Også viktige kommunikasjonsmidler som telegraf og dampskipsfart ble bygd ut. Dessuten fikk vi en del spesialbutikker, blant annet innen konfeksjon, bokhandel mfl. Flere banker startet opp, og vi fikk postkontor. Det ble ansatt 2 politibetjenter og byen fikk fengsel.

Etter at storsildperioden var over kom det store innsig av feitsild. Da de gode sildefiskeperiodene var over hadde folketallet i byen økt fra 519 til 3656 innbyggere. Gode tider sørget for rene klondyke-stemning i byen, hvor pengene satt løst mellom fingrene på folk. 

Kilde: 

 • Coldevin Axel, Bodø bys historie
 • Skindlo Erling, Byen og hotellet 
   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01