E8

  Silda som fikk byen til å vokse

  Fra bygrunnleggelsen i 1816 og fram til silda kom var det liten utvikling av byen og liten tilvekst av innbyggere.

  I 1861 startet en eventyrlig storsildperiode i Nordland. Fra 1863 og frem til 1874 ble det tatt store mengder storsild ved Bodø, særlig utenfor værene og øyene i Gildeskål og Bodin.

  Sildetiden førte til økonomisk vekst i store deler av Nordland. For Bodø betød det stor tilflytting med etablering av nye foretak både innen fiskeriene og ellers.

  Byen fikk skipsverft, oljehyrefabrikk, garveri, hermetikkfabrikker, mineralvannsfabrikk og dykkerselskap. Også viktige kommunikasjonsmidler som telegraf og dampskipsfart ble bygd ut. Dessuten fikk vi en del spesialbutikker, blant annet innen konfeksjon, bokhandel mfl. Flere banker startet opp, og vi fikk postkontor. Det ble ansatt 2 politibetjenter og byen fikk fengsel.

  Etter at storsildperioden var over kom det store innsig av feitsild. Da de gode sildefiskeperiodene var over hadde folketallet i byen økt fra 519 til 3656 innbyggere. Gode tider sørget for rene klondyke-stemning i byen, hvor pengene satt løst mellom fingrene på folk. 

  Kilde: 

  • Coldevin Axel, Bodø bys historie
  • Skindlo Erling, Byen og hotellet 
    !
    9
    N
    1
    2
    B1
    B2
    B3
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    E1
    E2
    E3
    E8
    E7
    E9
    E20
    E21
    E22
    E23
    E25
    E26
    E27
    E28
    E29
    E30
    E35
    A1