E7

  Sykehus og helsevesen

  I Bodø har det vært sykehus i over 200 år, og øyeavdelingen ved Nordlandssykehuset var den første i sitt slag utenfor Oslo.

  I 1603 ble Norges første offentlige lege utnevnt av kong Christian IV som stadsmedicus i Bergen. I 1790 ble  det opprettet et embete som Medikus i Nordlandenes Amt. Den første legen som arbeidet her var dansken Georg Jessen. Han bosatte seg i Sandnessjøen, med ansvar for hele Nordlands befolkning på ca. 40.000 innbyggere.

  Det første sykehus i området ble oppført på Doktorhaugen ved Bodøsjøen i 1796. Bare pasienter med syfillis og spedalskhet ble behandlet der.  

  Rundt 1832 ble sykehuset flyttet til byen, nærmere bestemt på dagens «Sambotomt» (krysset Storgata/Bankgata). Ca. 50 år senere (1881) ble det revet og nybygg med plass til 34 pasienter ble satt opp samme sted. 

  I 1870 var det bare en lege i Bodø, han drev sykehuset og hadde også ansvaret for Beiarn, Kjerringøy og Gildeskål.

  Fra 1889 ble det fast tannlege i Bodø.


  I 1927 ble første del av nåværende sykehus satt opp ved Rensåsen. Sykehuset fikk også egen øyeavdeling, den førse utenfor Rikshospitalet. Øyelege Anton G. Johnson var den første overlegen, og avdelingen ble en suksess.

  Under krigen ble sykehuset bombet og hele øverste etasje ble ødelagt. Sykehuset har flere ganger vært modernisert og utvidet.

  Kilde:

  Coldevin Axel, Bodø bys historie

  Jubileumsberetning for Bodø sykehus

    !
    9
    N
    1
    2
    B1
    B2
    B3
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    E1
    E2
    E3
    E8
    E7
    E9
    E20
    E21
    E22
    E23
    E25
    E26
    E27
    E28
    E29
    E30
    E35
    A1