E31

Sykehus og helsevesen

I Bodø har det vært sykehus i over 200 år, og øyeavdelingen ved Nordlandssykehuset var den første i sitt slag utenfor Oslo.

I 1603 ble Norges første offentlige lege utnevnt av kong Christian IV som stadsmedicus i Bergen. I 1790 ble  det opprettet et embete som Medikus i Nordlandenes Amt. Den første legen som arbeidet her var dansken Georg Jessen. Han bosatte seg i Sandnessjøen, med ansvar for hele Nordlands befolkning på ca. 40.000 innbyggere.

Det første sykehus i området ble oppført på Doktorhaugen ved Bodøsjøen i 1796. Bare pasienter med syfillis og spedalskhet ble behandlet der.  

Rundt 1832 ble sykehuset flyttet til byen, nærmere bestemt på dagens «Sambotomt» (krysset Storgata/Bankgata). Ca. 50 år senere (1881) ble det revet og nybygg med plass til 34 pasienter ble satt opp samme sted. 

I 1870 var det bare en lege i Bodø, han drev sykehuset og hadde også ansvaret for Beiarn, Kjerringøy og Gildeskål.

Fra 1889 ble det fast tannlege i Bodø.

I 1927 ble første del av nåværende sykehus satt opp ved Rensåsen. Sykehuset fikk også egen øyeavdeling, den førse utenfor Rikshospitalet. Øyelege Anton G. Johnson var den første overlegen, og avdelingen ble en suksess.

Under krigen ble sykehuset bombet og hele øverste etasje ble ødelagt. Sykehuset har flere ganger vært modernisert og utvidet.

Boka "Bodø - et tohundreårsminne i Anne Grønbeck Sussemells fotspor", utgitt av Terje Øienvold, selges i museumsbutikken.

Kilde:

 • Coldevin Axel, Bodø bys historie
 • Jubileumsberetning for Bodø sykehus

   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01