E20

  Perioden fra 1. verdenskrig - 1930-årene

  Samfunnet og funksjoner under første verdenskrig og i mellomkrigsårene.

  Første verdenskrig:

  Det ble oppgangstider i økonomien under første verdenskrig, noe som førte til enorme prisstingninger, nesten 400% første krigsåret. Dette førte til at det nesten ble umulig for vanlige folk å kjøpe fisk til husholdningen. Etter hvert som krigen gikk ble det mangel på det meste, og et proviantråd ble dannet for å sikre forsyningene.

  Mellomkrigstiden:

  Prisstigningen fortsatte etter krigen, og i årene 1915-20 ble det en formidabel økning i inntekter og formuer i Bodø. I 1914 var den samlende formuen på 3 millioner, mens den seks år senere var ca. 20 millioner. Inntektene steg tilsvarende, det samme gjorde utgiftsbudsjettet. Et vesentlig trekk med utviklingen var at noen tjente svært mye, mens andre ble fattigere. Klasseforskjellene økte dermed.

  Fra 1921 gikk det nedover og de fleste virksomheter fikk vansker. Nedgangstidene fortsatte til i 1936. De tøffe tidene preget byens utvikling i mellomkrigsårene.

  I Rensåsen lå det et kommunalt folkebad hvor folk kunne komme for å ta dampbad, bade i badestamper eller dusje. 

  Havna var et kommunikasjonssentrum og knutepunkt i byen hvor folk møttes, varer ble lastet om og videresendt dit de skulle, samt anløp av Hurtigruten og lokalbåten.

  Nye virksomheter/aktivitet:

  Fra midten av 30-årene ble det startet en del nye virksomheter i Bodø. Vi fikk kjølelager, Wilands tønnefabrikk, boktrykkeri og lokalkringkaster (radiosendinger).

  Fylkesadministrasjon og Fylkessykehuset lå i byen. Vi fikk ruteflyvning med sjøfly fra 1935.  Industri var det derimot mindre av, bare et par margarinfabrikker, et teglverk, et skipsverft, et par hermetikkfabrikker, en tønnefabrikk, et bryggeri, en sildoljefabrikk og et klippfisktørkeri.

  Kilde:

  Coldevin Axel, Bodø bys historie

  Haukland Linda, Hverdag i ruinene Bodø 1940-45

  LES NY forskning av Steinar Aas om mellomkrigstiden i Bdøs historie bind forvandlingen.

    !
    9
    N
    1
    2
    B1
    B2
    B3
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    E1
    E2
    E3
    E8
    E7
    E9
    E20
    E21
    E22
    E23
    E25
    E26
    E27
    E28
    E29
    E30
    E35
    A1