• Jakhellnbygget og Ramsongården mellom 1918-27
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Flyfoto av Bodø 1935-40
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Torget i Bodø 1935
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Fra Hjertøya mot byen ca. 1935
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Bodø sett fra Kvalvika, ca. 1930
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Bodø, tatt fra kirketårnet mellom 1920-35
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Flyfoto av Bodø ca. 1933
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Ruteflyvning med sjøfly fra 1935
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Den gamle folkeskolen i Bodø sentrum, 1920-30
  Nordlandsmuseets bildesamling
 • Professor Schyttes gate, Grand hotell, Margarinfabrikken, mellom 1920-30
  Nordlandsmuseets bildesamling
E09

Perioden fra 1. verdenskrig - 1930-årene

Samfunnet og funksjoner under første verdenskrig og i mellomkrigsårene.

Første verdenskrig:

Det ble oppgangstider i økonomien under første verdenskrig, noe som førte til enorme prisstingninger, nesten 400% første krigsåret. Dette førte til at det nesten ble umulig for vanlige folk å kjøpe fisk til husholdningen. Etter hvert som krigen gikk ble det mangel på det meste, og et proviantråd ble dannet for å sikre forsyningene.

Mellomkrigstiden:

Prisstigningen fortsatte etter krigen, og i årene 1915-20 ble det en formidabel økning i inntekter og formuer i Bodø. I 1914 var den samlende formuen på 3 millioner, mens den seks år senere var ca. 20 millioner. Inntektene steg tilsvarende, det samme gjorde utgiftsbudsjettet. Et vesentlig trekk med utviklingen var at noen tjente svært mye, mens andre ble fattigere. Klasseforskjellene økte dermed.

Fra 1921 gikk det nedover og de fleste virksomheter fikk vansker. Nedgangstidene fortsatte til i 1936. De tøffe tidene preget byens utvikling i mellomkrigsårene.

"Badet" var et kommunalt folkebad hvor folk kunne komme for å ta dampbad, bade i badestamper eller dusje. 

Havna var et kommunikasjonssentrum og knutepunkt i byen hvor folk møttes, varer ble lastet om og videresendt dit de skulle, samt anløp av Hurtigruten og lokalbåten.

Nye virksomheter/aktivitet:

Fra midten av 30-årene ble det startet en del nye virksomheter i Bodø. Vi fikk kjølelager, Wilands tønnefabrikk, boktrykkeri og lokalkringkaster (radiosendinger).

Fylkesadministrasjon og Fylkessykehuset lå i byen. Vi fikk ruteflyvning med sjøfly fra 1935.  Industri var det derimot mindre av, bare et par margarinfabrikker, et teglverk, et skipsverft, et par hermetikkfabrikker, en tønnefabrikk, et bryggeri, en sildoljefabrikk og et klippfisktørkeri.

Kilde:

 • Coldevin Axel, Bodø bys historie
 • Haukland Linda, Hverdag i ruinene Bodø 1940-45

   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01