16

Asylet

Da sykehuset sto ferdig i 1902 het det Rønvik Sindssygeasyl, men på folkemunne ble det bare kalt for "Asylet" eller "Rønvika". I dag heter det Nordlandssykehuset Rønvik. Du kan se bygget i retning mot Trollåsen

Fortellerstemme: Eirin Edvardsen

Replikker: Eirin Edvardsen, Barbro Laxaa, Oscar Berg og Hedi Fagervik

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Musikk og Lydeffekter: www.freesound.no

Fagtekst utarbeidet av: Steinar Aas, Nord Universitet

Litteratur/referanser:

 

   !
   9
   N
   1
   2