E10

Opptakten til 2. verdenskrig - Bodø

I 1939 lå byen enda fredelig og intetanende om hva som skulle bli dens skjebne. Ute i Europa brøt 2. verdenskrig ut 1. september 1939 og 9. april 1940 ble Norge invadert av tyskere.

Høsten og vinteren 1939/40 ble det dannet mange frivillige organisasjoner som bidro med arbeid og materiell. Bodø Lotteforening samlet inn ski og ryggsekker, samt ull fra distriktet som ble brukt til å produsere lester, votter og ulltepper. Lottene samlet inn penger til en bil med kirurgisk utstyr, de gikk på kurs for å kunne reparere biler dersom mannfolkene måtte i krigen. 80 kvinner ble utdannet til å bidra med forpleining og førstehjelp. Uten en slik forpleining kunne ikke Bodø Vaktkompani og andre viktige funksjoner  ha fungert. Bodø Røde Kors opprettet et hjelpekorps, og både Sanitetsforeningen og etter hvert Norsk Folkehjelp hadde aktive lokallag som ga nyttige bidrag under felttoget 9. april.

Ved inngangen til 2. verdenskrig var det bosatt 6283 mennesker i Bodø, fordelt på ca. 700 husstander. Byen lå fortsatt fredelig og befolkningen var intetanende om hva som skulle bli dens skjebne. Den 10. april 1940 kunne bodøfolket se tyske fly i lufta over byen på vei nordover for å understøtte troppene i Narvik. Dette gjorde folk redde, og noen begynte å evakuere av egen fri vilje. 

Man anta hva som lå i luften. Kommunen flyttet arkiver til Forsøksgården ved Vågøynes, og Nordlandsposten flyttet utstyr dit for senere å kunne trykke aviser der. Noen fra handelsstanden flyttet lager/arkiv til sine egne sommersteder. Kommunen opprettet forsvarsutvalg, forsyningsutvalg og evakueringsutvalg. 2. mai bestemte Formannsskapet tvungen evakuering, med unntak av de som av forskjellige grunner måtte bli i byen i ulike jobber og funksjoner.  Ca. 70 % av befolkningen ble etter hvert evakuerte. Folk flyttet til bekjente på landet, eller bosatte seg på hyttene sine. Kommunene fra Steigen til Meløy ble pålagt å huse evakuerte fra Bodø. Mange av disse måtte forbli der til krigen var over. På dagtid dro noen av de evakuerte til byen på jobb, men når dagen var over forlot de byen igjen. 

Kilde:

 • Bodø krigsvåren 1940, utgitt av Bodø boktrykkeri 1966
 • Haukland Linda, Hverdag i ruinene, Bodø 1940-45
 • Støre Knut, lokalhistoriker

   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01