E22

  De første krigshandlingene i Bodø under 2. verdenskrig

  Byen ble utsatt for bombing allerede fra 5. mai. Den ble også bombet 20., 22., og 24. mai, mens hovedbombingen skjedde 27. mai.

  De første følinger med krigen fikk Bodø da britiske krigsskip la ut minefelt ved Landegode natt til 8.april. Dagen etter ankret det tyske lasteskipet «Alster» opp utenfor moloen, etter at det var blitt informert om mineleggingen. Mannskapet ønsket å la seg internere, men ble avvist av de lokale myndigheter. Det visste seg senere at skipet var et av forsynsingsskipene til den tyske divisjonen som hadde inntatt Narvik. Det gikk rykter om at det var kanoner ombord og to bevokningsskip ble tilkalt, men skipet forlot Bodø 10.april. Dagen etter ble det kapret av britiske krigsskip og etter hvert brakt inn til Tromsø, hvor det viste seg at skipet hadde verdifullt krigsmateriell, og mellom 60 og 80 soldater om bord.

  Det første britiske kompaniet ankom Bodø allerede 30. april, men ble henvist til Hopen da politimesteren nektet britene å slå seg  ned i byen. Dette under henvisning til artikkel 25 i Haagkonvensjonen. Utover i mai måned kom først fem nye kompanier, senere 24. Guards Brigade.

  5. mai kom det to flybåter med personell fra Royal Air Force, og ble liggende i havneområdet. Samme dag ble en av disse bombet av tyske fly, det andre  ved Geitvågen dagen etter. Britene var  her for å rekognosere etter brukbare steder for å anlegge en flystripe for å kunne stoppe  den tyske luftbroen til Narvik. Et område på Hernesmyra (ved City Nord) ble valgt, og flystripa ble bygd av netting og torv. Den sto ferdig 26. mai, etter 12 dagers hektisk aktivitet, bygd av norske sivile. Bodø Landing Ground var 35 meter bred og 560 meter lang. Etter at tyskerne overtok, ble en ny rullebane av dobbelt plankelag på en såle av skjellsand anlagt.  

  20.mai angrep tyske fly kringkastingsstasjonen ved Aspmyra, men også Norges Bank-bygget og et par hus i sentrum ble truffet.

  Den 22. og 24. mai var det også noen mindre bombeangrep, blant annet mot Rensåsen hvor deler av en britisk bataljon var forlagt. Her ble 3 britiske soldater ble drept. 

  Kilde:

  • Krigsvåren 1940, O. A. Jakhelln
  • Coldevin Axel, Bodø bys historie
  • Støre Knut, lokalhistoriker

    !
    9
    N
    1
    2
    B1
    B2
    B3
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    E1
    E2
    E3
    E8
    E7
    E9
    E20
    E21
    E22
    E23
    E25
    E26
    E27
    E28
    E29
    E30
    E35
    A1