E12

27. mai 1940 - bombedagen

Dagen da byen ble lagt i grus.

Den 27. mai 1940 ble Bodø utsatt for massive angrep. De aller fleste av innbyggerne var evakuerte, det var derfor kun 1500 mennesker igjen i byen.

Det startet kl. 8 om morgenen. Peilestasjon[1] i Bodøsjøen var målet, og en av mastene b le ødelagt. Så ble det stille.

Klokka 17:30 gikk flyalarmen igjen. Over Saltfjorden kom bombefly med stø kurs mot byen, angrepet startet like før kl. 18 og varte i to timer.

Den første angrepsgruppa besto av 13 fly og de konsentrerte seg om den britiske flystripa og kringkasteren på Hernes. Flystripa ble ødelagt og kringkasteren fikk skader. 

Etter at Oslo var okkupert var det kringkasterne i Bodø, Tromsø og Vadsø som sendte nyheter og beskjeder til landets befolkning fra norske myndigheter, som etter hvert kom til Troms. Senderene var derfor en "torn i øyet" for tyskerne og de ble viktige å sette ut av drift. Utpå kvelden klarte teknikerne å få senderen i gang igjen. Da de skulle stille den inn fant de ingen annen musikk enn salmen “Den store hvite flokk”, og den spilte de på nytt og på nytt. Rundt omkrig i landet satt folk og lyttet til radiosendingen fra Bodø, og salmen gjorde et voldsomt inntrykk på dem. I ettertid har det blitt sagt at finere kunne det ikke bli fortalt, at Bodø var utsatt for et forferdelig angrep. Salmen ga folk en trygghet - og ro - om at alt kom til å gå bra. Det er denne salmen du hører når du står ved modellen av Bodø 1940.

Den neste  angrepsgruppen kom med 12 fly og hadde selve byen som mål. De gikk systematisk til verk og ødela byen, hus for hus, gate for gate. Strømforsyningen og hovedvannledningen ble satt ut av spill. Slukningsarbeidet ble nærmest umulig uten vann, det som bombene ikke ødela - tok flammene. Det var mye trebebyggelse i byen og flammene spredde seg til neste hus via gjerder, derfor prøvde folk å rive dem ned. De ble skutt etter med mitraljøser fra flyene, og de måtte være forsiktige.

Den tredje gruppen hadde også 12 fly og de hadde havna og kaiene som mål. På det tidspunktet sto allerede hele byen i flammer og bombene hadde liten betydning - likevel ble de fleste sluppet.

Da dagen var over var nesten 2/3 av alle bolighus og ¾ deler av alle offentlige bygg jevnet med jorden. 3707 mennesker var blitt hjemløse, og 15 mennesker hadde mistet livet, blant dem 2 britiske soldater.

[1] En peilestasjon viser innflygingsretningen til en flyplass. Ved flere stasjoner i et innflygingssystem kan en få en pålitelig krysspeiling som viser riktig kurs.

Kilde: 

 • Coldevin Axel, Bodø bys historie
 • Støre Knut, lokalhistorier
   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01